Cemil Süleyman’ın Hikâyelerinde Anlatım Teknikleri

Author:

Number of pages: 524-544
Year-Number: 2021-29

Abstract

Konunun can alıcı şekilde aktarılmasını sağlayan anlatım teknikleri, bir metni edebi kılan başat unsurdur. Aktarılanı, cümle sınırını aşan bir kullanımla düzenleyerek metni, sanatsal bir seviyeye taşıma görevini yerine getirir. Nitelikli bir anlatı ancak anlatım tekniklerinin sağlam şekilde kullanılması ile var olabilir. Bu tekniklerin bir arada kalmakla yetinmeyip aynı zamanda birleşmiş olması da, edebi eserin başarısının formülüdür. Söz konusu birleşme, edebi metinde uygulanan anlatım tekniklerinin önemini vurgular niteliktedir. Yazar, hikâyesini en üst seviyeye taşımak için kullandığı dil ve üslubu, bu tekniklere başvurarak düzenler. Böylece anlatıma dinamizm, çok renklilik ve derinlik katar. Cemil Süleyman, Fecr-i Âti topluluğu üyesi sanatkârlardan birisi olup edebi hayatına hikâye türünde yazdığı eserlerle adım atar. Kaleme almış olduğu hikâyelerinde genellikle aşkı, kadını, ölümü, vefayı ve vefasızlığı anlatır. Anlatılarında karamsarlık duygusunun hâkimiyeti göze çarpar. Pek çok hikâyesinin kahramanı hastalar, veremli kadınlar ve savaş yıllarının mağdur ettiği insanlardır. Özellikle yazarın doktor olmasının da etkisiyle bu gibi kişilerin hayatını çarpıcı bir şekilde ve psikolojik tahlilleri ön plana çıkararak gözler önüne serer. Bunu gerçekleştirirken çeşitli anlatım tekniklerine başvurmuştur. Yazarın hikâyelerinde ele aldığı temalar ve üslubu, onun hikâyeciliğinin yapı taşlarını oluştururken, çeşitli anlatım tekniklerini kullanmasına da olanak tanır. Çalışmada yazarın yayımlanmış hikâyelerindeki anlatım teknikleri ele alınarak, kullandığı tekniklerin örnekleri verilmiş ve hikâyeciliğinin özellikleri belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

Expression techniques that enable the subject to be conveyed in the most crucial way are the most important elements that make a text literary. Narration techniques fulfill the task of taking the transmitted text with a use that exceeds the sentence limit. A qualified narrative can only exist with the sound use of narrative techniques. The fact that these techniques are not satisfied by staying together but also united is the formula of the success of the literary work. This merger emphasizes the importance of narrative techniques applied in literary text. The writer organizes the language and style he uses to take his story to the highest level by using these techniques. Thus, he adds dynamism, multi-color and depth to that narrative. Cemil Süleyman is one of the artists who are members of the Fecr-i Âti community and started his literary life with the works he wrote in the form of stories. In his stories, he usually tells about love, woman, death, loyalty and disloyalty. In his narratives, a feeling of pessimism prevails. The heroes of his many stories are patients, tuberculosis women and people who victimized by the war years. The author, especially with the effect of being a doctor, reveals the lives of such people in a striking way and by bringing psychological analyzes to the fore. In doing so, he resorted to various narrative techniques. The themes and style he takes in his stories allow him to use various expression techniques while forming the building stones of his storytelling. In this article, the narration techniques in the published stories of the author are discussed, examples of the techniques he uses are given and the features of his narrativism are specified.

Keywords