İslam’ın Toplumu İnşâ Sürecinde Vefâ

Author:

Year-Number: 2022-30
Number of pages: 242-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu temiz ve fıtrata uygun bir şekilde yaratılmıştır. Bu nedenle, fıtrata sadık kalmaları gerektiği üzerinde durulmuştur. İnsanın dünyadaki bütün çabası yaratılışta lütfedilen fıtratı koruma üzerine olmalıdır. Zira insanoğlu dünyada yaptıklarıyla, işledikleriyle,  hal ve hareketleriyle, niyet ve kalbiyle insandır. Fıtrata dair tüm öğretileriyle, niyet ve ameliyle insan unvanını elde eder ki bu da onun eşref-i mahlûkat olma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Dünyadaki her şey insana emanettir. Emaneti korumamak ise uygun bir davranış değildir. İyi bir mümin olmamızın temel unsurlarından biri vefâdır. Günahlar ile müminliğimizi bozmak, haramlara yeltenmek, affı geciktirmek, mağfireti terketmek, yani vefâlı olmamızı engelleyecek işlerle iştiğal etmek müminliğimize karşı en büyük vefâsızlıktır. İmanımızı muhafaza etmek, onu haramlarla karartmamak, niyeti sağlam ve samimi tutmak yaratana karşı sadakat, samimiyet ve vefâdır. İnsanoğluna yakışan en güzel takı ve en ulvi armağan vefâ, samimiyet, sadakat ve merhamet yüklü bir inanca sahip olmak dolayısıyla hesap gününde sağlam bir iman ile huzura varıp bahtiyar olabilmektir. Bu nedenle vefâ, insanoğlunu özel kılan, üstün bir merhaleye ve mertebeye çıkaran en önemli ilkelerden biridir.  Hangi erdemden ve hangi değerden bahsedilirse bahsedilsin muhakkak vefâ duygusu orada olacaktır. Vefâ yoksa müminin mümin olma özelliğinin bir yönü hep eksik olacaktır. Vefâlı olmak aynı za-manda erdemli olmaktır.

Keywords

Abstract

Mankind was created cleanly and in accordance with his nature. For this reason, it was emphasized that they should remain loyal to their nature. All these struggles and efforts in the world include the aim of preserving the nature and innocence stated in creation. Because human beings are human with their actions, attitudes and actions, intention and heart. He acquires the title of human with all his teachings about fitra, his intentions and his deeds, which is due to his characteristic of being an asref-i creature. Our body is entrusted to us. Failure to protect him is disloyalty. The heart is the most fundamental element of our being human. It is disloyalty to the heart to strangle him with sins, to attempt unlawful things, to delay forgiveness, not to ask for forgiveness, and therefore to darken the heart. Keeping the heart immaculate, not polluting it, keeping the intention firm and sincere is loyalty, sincerity and fidelity to the heart and its creator. The most beautiful jewelry and the most sublime gift befitting human beings is to carry a heart full of fidelity, sincerity, loyalty and compassion, and therefore to be at peace with a sound and peace-filled heart on the day of reckoning and be happy. That is why fidelity is one of the most important principles that make human beings special and raise them to a superior stage and rank. Whatever virtue and value are mentioned, the feeling of loyalty will definitely be there. If there is no loyalty, the believer's characteristics of being a believer are lacking. Being loyal is also being virtuous.

Keywords