S-300 / S-400 Füzelerinin Entegre İstihbarat Analizi

Author:

Number of pages: 307-323
Year-Number: 2022-30

Abstract

Balistik füzeler tarihsel süreç zarfında devletlerin güç algısında önemli bir faktör oluşturmuştur. Savaşların kıtalararası yayılması ve her zaman bir güvenlik algısı içerisinde olması devletleri güç arayışı içerisine itmiştir. Özellikle kıtalar arası, hava savunma sistemleri gibi durumlarda önemli rol üstlenen füze sistemleri için devletler her yıl ciddi yatırımlar yapmaktadır. Aynı zamanda ülkeler arasında diplomatik ilişkiler için de bir araç haline gelmektedir. ABD ve NATO hedef ülkelerin konvansiyonel savaş ekipmanlarının durumunu belirlemek için bilimsel olarak kullanmaktadır. Bu durum aynı zamanda istihbarat olgusuna bilimsel bir nitelik kazandırmaktadır. Entegre istihbarat analiz yöntemi de bu doğrultuda hem konvansiyonel savaş ekipmanlarının potansiyelini belirleme de hem de hedef ülkenin askeri yapısında açık kaynak istihbarat niteliği taşıyan veriler sunmaktadır. 21. Yüzyılda devletler için hava savunma sistemleri hem diplomatik açıdan hem de savunma politikaları açısından önemli bir yere sahip olmuştur. Hava savunma sistemleri kadar sisteminin menşei, uluslararası sistemi etkilemektedir. Savunmacı realizm çerçevesinde değerlendirildiğinde S-300 ve S-400 hava savunma sistemleri devletler için önemli bir savunma argümanı oluştursa da diplomatik açıdan diğer ülkeler bunu tehdit olarak algılayabilmektedir. Türkiye’de konuyla ilgili yeterli akademik araştırma yapılmadığı ve literatür oluşmadığı için, bu çalışma ile literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir. Özgünlük iddiasında olan bu çalışmanın, istihbarat ve entegre istihbarat alanındaki çalışmalara kaynak teşkil etmesi amaçlanmaktadır. Füze sistemlerinin tarihsel gelişimi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma da istihbarat kavramı ve entegre istihbarat analizinin tanımı ve önemi yapılmıştır. Çalışmanın devamın da entegre istihbarat analizi Rus S-300 ve S-400 füze savunma sistemleri üzerinde örneklendirilerek çalışılmıştır. Çalışma varsayımı: entegre istihbarat analizi çerçevesinde S-400 füze sistemlerinin stratejik, operasyonel, taktik ve teknik açıdan, S-300 füze sistemine göre daha güvenilir. Çalışma Türkiye’de teorik olarak çok az literatür de yer alması sebebi ile önem arz etmektedir. Ancak S-300 ve S-400 füze sistemleri üzerinde hiç çalışılmaması sebebi ile çalışma ilk özelliğine sahiptir. Bu çalışma ile birlikte istihbarat ve entegre istihbarat alanındaki çalışmalara kaynak teşkil edecektir.

Keywords

Abstract

Ballistic missiles have been an important factor in the power perception of states throughout the historical process. The intercontinental spread of wars and the fact that they always have a sense of security have pushed states to seek power. Every year, governments make serious investments for missile systems, which play an important role in intercontinental situations such as air defense systems. It also becomes a tool for diplomatic relations between countries. The USA and NATO approach with scientific approaches to determine the status of conventional war equipment of target countries. This situation also gives the phenomenon of intelligence a scientific quality. In this direction, the integrated intelligence analysis method provides data that both determine the potential of conventional war equipment and open source intelligence in the military structure of the target country. In the 21st century, air defense systems have had an important place for states both in terms of diplomatic and defense policies. The origin of the system, as well as the air defense systems, affects the international system. Although the S-300 and S-400 air defense systems constitute an important defense argument for the states when evaluated within the framework of defensive realism, other countries may perceive it as a threat from a diplomatic point of view. The study will be carried out with a literature review. In the study, the importance of missile systems in the world was mentioned. The historical development of missile systems has been tried to be explained. In the study, the concept of intelligence and the definition and importance of integrated intelligence analysis were made. In the continuation of the study, integrated intelligence analysis was studied exemplification on the Russian S-300 and S-400 missile defense systems. Working assumption: S-400 missile systems are strategically, operationally, tactically and technically more reliable than S-300 missile system within the framework of integrated intelligence analysis. The study is important because there is very little theoretical literature in Turkey. However, it has the first feature of working because it has never been studied on the S-300 and S-400 missile systems. Together with this study, it will be a source for studies in the field of intelligence and integrated intelligence.

Keywords