Koronavirüs Pandemisinin Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Dış Ticarete Etkisi

Author:

Number of pages: 20-48
Year-Number: 2022-30

Abstract

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara anlaşması ile başlamış, 1 Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren gümrük birliği anlaşması ile günümüze kadar gelmiştir. Türkiye, şu anda AB ile müzakere aşamasında bulunan bir aday ülkedir. Gümrük birliği anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra, Türkiye AB ticareti önemli bir ivme kazanmıştır. Ne var ki, COVID 19 Pandemi sürecinde uluslararası ticaret olumsuz etkilenmiştir. Bu makalenin amacı, Türkiye’nin dış ticaretinde en az %50’lik paya sahip olan AB ticaretinin bu süreçten etkilenip etkilenmediğini ortaya koymaktır. Ocak 2020-Haziran 2021 dönemine ait aylık verileri kullanarak yaptığımız analizler, COVID vaka sayılarının Türkiye-AB ticareti üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Buna karşılık, GSYİH, nüfus ve döviz kurlarının dış ticaret üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

Turkey-European Union (EU) relations started with the Ankara Agreement signed on 12 September 1963 and have come to the present with the customs union agreement that entered into force on 1 January 1996. Turkey is currently a candidate country in the negotiation phase with the EU. After the customs union agreement came into force, Turkey-EU trade gained a significant momentum. However, international trade has been adversely affected during the COVID 19 Pandemic. The aim of this article is to reveal whether the EU trade, which has a share of at least 50% in Turkey's foreign trade, is affected by this process. Our analysis using monthly data for the period January 2020-June 2021 showed that the ratio of deaths to total new cases of COVID-19 has a negative impact on Turkey-EU trade. On the other hand, it has been observed that GDP, population, and exchange rates have a positive effect on foreign trade.

Keywords