Kamu Diplomasisi Bağlamında Sportif Etkinliklerin Sunumu: 4. Dünya Göçebe Oyunları Tanıtım Filmi Analizi

Author:

Number of pages: 570-590
Year-Number: 2022-30

Abstract

Karşılıklı iletişim ve etkileşim esasına dayanan Kamu diplomasisi, başka devletler ve halklar üzerinde sempati oluşturmak için kültür, eğitim, spor gibi yumuşak güç unsurlarından yararlanmaktadır. Bir yumuşak güç unsuru olarak dil, din, ırk ve ideoloji farklıkları gözetmeyen spor etkinlikleri ve organizasyonları evrensel olarak çekici bir aktivitedir. Son yıllarda spor diplomasisi ülke imajını korumak, spor etkinlikleri aracılığıyla siyasi mesajlar göndermek ve kamuoyu oluşturmak gibi hedefler için uluslararası ilişkilerde belirgin bir şekilde kullanılmaktadır. Orta Asya'daki geleneksel sporların ve Türk Kültürü’nün yaşatılması amacıyla yapılan uluslararası bir organizasyon olan “Dünya Göçebe Oyunları” bu bağlamda önemli bir etkinliktir. Spor etkinliklerinin duyurulması ve tanıtımında kitle iletişim araçları ve bu araçlarda yayınlanan tanıtım filmleri önemli rol oynamaktadır. Dünya Göçebe Oyunları’nın dördüncüsü 2022 yılında Türkiye’nin Bursa iline bağlı İznik İlçesinde yapılacaktır. Çalışmada, organizasyonun tanıtımı için çekilen Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları tanıtım filmi gösterge bilimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir.  

Keywords

Abstract

Public diplomacy, which is based on mutual communication and interaction, makes use of soft power elements such as culture, education and sports to create sympathy for other states and peoples. As a soft power element, sports events and organizations that do not discriminate against language, religion, race and ideology are universally attractive. In recent years, sports diplomacy has been used prominently in international relations for goals such as protecting the image of the country, sending political messages through sports events and creating public opinion. The "World Nomad Games", an international organization held for the purpose of keeping traditional sports and Turkish Culture alive in Central Asia, is an important event in this context. Mass media and promotional films published in these tools play an important role in the announcement and promotion of sports events. The fourth of the World Nomad Games will be held in 2022 in Iznik, a province of Bursa, Turkey. In the study, the promotional film of the Fourth World Nomad Games, which was shot for the promotion of the organization, was analyzed using the semiotic analysis method.

Keywords