Ana Dili Ediniminde ve İkinci Dil Öğrenmede Bitmeyen Tartışma: Kritik Yaş Eşiği Hipotezi

Author:

Number of pages: 74-91
Year-Number: 2022-30

Abstract

Dilin gizemini koruyan, tartışmalara ve deneylere konu olan önemli bir yönü de “edinildiği” veya “öğrenildiği” dönemdir.  Bazı bilim ve fikir adamlarına göre insanoğlu, dili öğrenmeye anne karnında başlar ve doğumdan sonra uzun süre öğrenme devam eder. Bir kısım araştırmacıya göre ise “kritik yaş eşiği” denen bir dönem vardır. Bu dönem beş veya altı yaşına kadar devam eder. Kritik yaş eşiği konusunda önemli çalışmaları olan Lenneberg, insanın dili iki yaşından itibaren edinmeye başladığını ve ergenlik civarında sürecin sona erdiğini ileri sürer.  Bu konuda ortaya atılmış bir birini reddeden veya tamamlayan pek çok farklı hipotez vardır. Bu çalışmada, ileri sürülen bazı hipotezlerin ışığında şu soruların cevabı arandı. Dil ediniminde veya öğreniminde kritik bir dönem veya eşik var mıdır? Eğer varsa, kritik yaş eşiğinin ana dilini edinmede önemi nedir? Bazı bilim adamlarının iddia ettiği gibi kritik yaş eşiği beş yaşına kadar mı devam eder? Belli bir yaştan sonra çocuklar ve yetişkinler dil öğrenemez mi? Kritik yaş eşiği bazılarının iddia etiğinin aksine, daha uzun bir süreci kapsamaz mı? Dil de bir öğrenme eylemi olduğuna göre, insan her yaşta dil öğrenemez mi? Bu sorulara cevap vermek için dil bilimi, tıp ve zihin bilim çalışmalarında ileri sürülen görüşlerden kuramsal altyapı oluşturacak şekilde faydalanıldı.

Keywords

Abstract

Another important aspect of language, which remains mysterious and is subject to discussions and experiments, is the period in which it is "acquired" or "learned". According to some researchers, human beings begin to learn language in the womb and learning continues for a long time after birth. According to some, there is a period called "critical age threshold". This period continues until the age of five or six. Lenneberg, who has important studies on the critical age threshold, argues that people begin to acquire language from the age of two and the process ends around adolescence. There are many different hypotheses that have been put forward in this regard, which either reject or complement each other. In this study, answers to the following questions were sought in the light of some hypotheses put forward. Is there a critical period or threshold in language acquisition or learning? If so, what is the significance of the critical age threshold in first language acquisition? Does the critical age threshold continue until the age of five, as some scientists claim? Can't children and adults learn languages after a certain age? Doesn't the critical age threshold encompass a longer period, as some claim? Since language is also an act of learning, can't a person learn a language at any age? In this study, critical age threshold hypotheses were discussed in the light of these questions. For this, the views put forward in the studies of medicine and mental science, especially linguistics, were used to create a theoretical infrastructure.

Keywords