Anadolu Yöresel Mimarisi Literatürünün Bibliyometrik Analizi (1983-2021)

Author:

Number of pages: 1-19
Year-Number: 2022-30

Abstract

Anadolu yöresel mimarisi, katı kurallara göre tasarlanmaktan ziyade enformel veya sınıflandırılmamış tasarımları temsil eden, yerel yapı malzemelerinin kullanıldığı, Türkiye'deki geleneksel ve tarihi yapılardan oluşmaktadır. Bu analiz çalışması, 1983-Ağustos 2021 tarihleri arasında Web of Science (WoS) Core Collection'daki indekslerde 10 ülkeden 155 yazar tarafından yazılan 95 yayını kapsamaktadır. Literatürde en çok kullanılan anahtar kelimeler “geleneksel ev”, “kültürel miras” ve “restorasyon” olarak tespit edilmiştir. İngilizce, 72 makale ile Anadolu yöresel mimarisi literatüründe en çok kullanılan dildir ve onu Türkçe ve Hırvatça izlemektedir. Bu makaledeki bibliyometrik ağları oluşturmada kamuya açık bir yazılım olan VOSviewer kullanılmıştır. Ayrıca, ülkelerle ilgili sonuçlarda Birleşmiş Milletler’in (UN) ülkeleri sınıflandırma sistemi uygulanmıştır. Bu çalışma, Anadolu yöresel mimarisi literatürünün yaklaşık 40 yıllık tarihini WoS veritabanındaki belgelerde inceleyen ilk bibliyometrik çalışmadır. Çalışmanın, araştırmacıları Anadolu yöresel mimarisi hakkında güvenilir ve popüler veri tabanı olan Wos veritabanında daha fazla araştırma yapmaya teşvik etmesi ve bu alanda en üretken ülke olan Türkiye'nin dışına da konuyu tanıtması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Anatolian vernacular architecture is composed of traditional and historical buildings in Turkey, mainly by the use of local building materials representing informal and unclassified designs rather than designed in a strict manner. This analysis study comprehended 95 publications written by 155 authors from 10 countries, on indexes in Web of Science (WoS) Core Collection between 1983 and August 2021. The study showed that Turkey produced 87.37 % of the world’s publications on ‘Anatolian vernacular architecture’. The most used keywords in the literature were detected as ‘traditional house’, ‘cultural heritage’ and ‘restoration. English is the most used language of the Anatolian vernacular architecture literature with 72 articles followed by Turkish and Croatian. VOSviewer was used as the freeware tool for creating bibliometric networks in this article. Moreover, The United Nations (UN) system for country classification was applied in the outputs of the countries. This study is the first bibliometric study that investigates the documents including approximately 40 years of the Anatolian vernacular architecture literature in WoS database. It is expected that it may encourage scholars to carry out further studies on Anatolian vernacular architecture published in this reliable and popular database (WoS), and promote the topic outside of Turkey, which is the most productive country in this field.

Keywords