Postmodern Sanatta Afiş Tasarımı ve Asimetri

Author:

Number of pages: 355-369
Year-Number: 2022-30

Abstract

Döngüsel bir denge üzerinde varlığını milyarlarca yıldır sürdüren bir evrende yaşıyoruz. Dolayısıyla dengenin yaşamsal önemi içerisinde yaşadığımız evrenin muhteşem döngüsünü, her alanda kendini gösteren denge unsuruyla doğrudan ilişkilidir. Denge mikro organizmadan tüm yaşam alanlarına kadar her alanda mutlak var olan bir gerçekliktir. Sonsuz evren, gezegen sistemimiz ve yaşam kaynağımız dünyamızda denge kavramı öncelikle ekolojik olmak üzere insanoğlunun oluşturduğu sanat alanlarında da vazgeçilemez bir önem arz etmektedir. İnsanın toplumsallaşma süreci içerinde denge kavramını her alanda gözlemlemek kaçınılmazdır. İnsanoğlunun toplumsallaşma ve bireyi var etme sürecinde denge unsuru gerek dinî gerekse felsefî inançlarda hep ön sırada yer alarak yaşamsal gerekliliği ve önemini hissettirmiştir. Toplumsal düzen ve karmaşanın karşısında bulunmak ve çevresel ve algısal bir düzen sağlamak amacıyla her tasarımcı tasarımında denge kavramını gözetmek zorundadır. Denge bir tasarımcının elinde kurgulanan ve toplumsal değer ve bilimsel gerçeklerin ışığında gerçekleştirilen disiplinler arası bir bakış açısı sayesinde oluşturulabilir. Denge, tasarımın, somut olarak gözükmeyen fakat bir anlayış, bir yaklaşım, bir tarz olarak tasarıma nüfuz eden bir öğe olarak hep vardır. Doğal dünyayı kurgulayan birey bir tasarım var ederken, dengeyi bilinçli ya da bilinçsiz olarak zihninde kurgular. Bu denge kimi zaman simetrik, kimi zamanda asimetrik olabilir. Bu durum tasarımcının, görsel fikir aracılığıyla ulaşmak istediği hedefe bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Postmodern sanat anlayışında eskiden beri gelen klasik denge kurgulama anlayışının her türlü tasarımda kırıldığı gözlenmekte simetrinin yerini asimetrik bir tasarım anlayışının yer aldığı gözlenmektedir. Tasarımcı çağımız dünyasında asimetrik anlayışın da bir gizli denge taşıdığını bilerek hareket etmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

We live in a universe that has existed on a cyclical balance for billions of years. Therefore, the vital importance of balance is directly related to the magnificent cycle of the universe in which we live, with the element of balance that manifests itself in every field. Balance is an absolute reality in every field from micro-organism to all living spaces. In our world, our eternal universe, our planetary system and our source of life, the concept of balance has an indispensable importance in the fields of art created by human beings, primarily ecological. It is inevitable to observe the concept of balance in every field in the process of human socialization. In the process of human being's socialization and individual creation, the balance element has always been at the forefront in both religious and philosophical beliefs, making its vital necessity and importance felt. Every designer has to observe the concept of balance in his/her design in order to be against social order and complexity and to provide an environmental and perceptual order. Balance can be created thanks to an interdisciplinary perspective, which is constructed in the hands of a designer and realized in the light of social values and scientific realities. Balance is always present as an element of design that is not seen concretely, but permeates the design as an understanding, an approach, a style. While the individual who constructs the natural world creates a design, he/she constructs the balance in his/her mind consciously or unconsciously. This balance can sometimes be symmetrical and sometimes asymmetrical. This situation may vary depending on the goal that the designer wants to achieve through the visual idea. It is observed that the classical understanding of balance construction, which has been in the postmodern understanding of art, is broken in all kinds of designs, and it is observed that an asymmetrical design understanding takes place instead of symmetry. In the world of our designer age, it is necessary to act knowing that the asymmetrical understanding also carries a hidden balance.

Keywords