Uyku Sorunlarının Kişilik Bozuklukları ve Tedavi Yöntemleri Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-31
Number of pages: 587-621
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uyku sorunları, psikiyatrik bozukluklar içerisinde karşılaşılan sorunlardan biridir. Uyku sorunlarına çeşitli kişilik bozuklukları durumlarının da eşlik edebileceği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı uyku sorunlarının kişilik bozuklukları ile olan ilişkisini ortaya koymak ve tedavi yöntemlerine yönelik bir değerlendirme sağlamaktır. Çalışmanın, uyku sorunlarının ağırlıklı olarak hangi kişilik bozuklukları ile bir arada görüldüğüne yönelik bir çerçeve sunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmada, uyku bozuklukları ve kişilik bozukluklarının güncel tanı kriterlerine yönelik bir açıklama sunulmuş, ayrıca uyku bozukluklarının tedavi yöntemlerine yer verilerek betimsel nitelikte bir tarama yöntemi izlenmiştir. Çalışmada özellikle borderline ve antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olan hastaların daha fazla uyku sorunu deneyimledikleri, bu uyku sorunları içerisinde insomninin daha sık ortaya çıktığı ve bu hastaların uyku sorunlarına yönelik tedavi seçeneklerini değerlendirirken farmakolojik müdahalelerin yanı sıra psikoterapötik yöntemlere de başvurulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Sleep problems are one of the problems encountered in psychiatric disorders. It is known that various personality disorders may accompany sleep problems. The aim of this study is to reveal the relationship between sleep problems and personality disorders and to provide an evaluation of treatment methods. It is thought that the study is important in terms of providing a framework for which personality disorders are predominantly seen together with sleep problems. In the study, an explanation of the current diagnostic criteria of sleep disorders and personality disorders was presented, and a descriptive screening method was followed by including the treatment methods of sleep disorders. In the study, it was concluded that especially patients with borderline and antisocial personality disorder experience more sleep problems, insomnia occurs more frequently among these sleep problems, and psychotherapeutic methods should be applied in addition to pharmacological interventions when evaluating treatment options for sleep problems in these patients.

Keywords