Bir Ölüm Sosyolojisi Çalışması: Sosyal Medyada Ölüme Yüklenen Anlamlar

Author:

Year-Number: 2022-31
Number of pages: 319-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlk insandan günümüze ölüm, insanlığın her daim gündeminde yer alan ve kurtulmasının mümkün olmadığı bir gerçektir. Tarih boyunca ölümün anlamları değişmiştir. İnternet teknolojisinin ortaya çıkması ve gelişmesine bağlı olarak 21. yüzyılda sosyal medya araçları hayatımıza dahil olmaya başlamıştır. Ölüm, Türkiye’de son dönemlerde sosyolojinin araştırma odağında olmakla birlikte sosyal medya araçlarının ölümle ilgili tutum ve anlayışlarda yarattığı değişim üzerine akademik çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır.  Bu bağlamdan hareketle çalışma, sosyal medya araçlarının ölümün anlam ve algısında yarattığı değişim Covid-19 örneğiyle analiz edilmiştir. Covid-19 gibi pandemisinin sosyal medya araçlarında ölümle ilişkili nasıl sunulduğu üzerine yapılan bu araştırma hem Türkiye’de hem de dünyada bu konuda mevcut olan eksikliğe katkı sunmayı hedeflemiştir. Çalışmanın temel kaygısı Covid-19 salgınını da dahil ederek ölüm paylaşımlarını incelemek ve ölümle ilgili tutumların sosyal medya araçlarıyla nasıl değişip dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında Facebook, Instagram ve Twitter’daki “ölümle ilişkili” paylaşımlar incelenmiştir. Araştırmada nitel veri aracı olarak doküman incelemesi ve söylem analizi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında sosyal medya araçlarının ortaya çıkmasından Covid-19 (2021) aşı uygulamasının başlamasına kadar geçen süreçteki ölüm paylaşımları incelenmiştir. Çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlara göre sosyal medya araçlarında ölüm paylaşımlarının ölümün anlamlarında değişimlere neden olduğu ve pandemiyle birlikte ölüm paylaşımlarının sayısal olarak artmasının bu değişimi hızlandırdığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

From the first human to the present, death is a reality that is always on the agenda of humanity and that it is not possible to escape. Throughout history, the meanings of death have changed and transformed. Depending on the emergence and development of internet technology, social media tools have started to be included in our lives in the 21st century. Death, as a sociological reality, has recently been included in the scope of research in our country and the number of academic studies on the change and transformation created by social media tools in the sense of death is very few. Moreover, an epidemic disease like Covid-19 that changes many things in the world and research on death through new media tools, aims to focus on a new point of examination and a deficiency both in our country and in the world. For this reason, the change created by social media tools in the meaning and perception of death has been examined together with the Covid-19 process. Within the scope of the study, both death shares of individuals using Facebook, Instagram and Twitter which are social media tools and their shares due to Covid-19 were examined. The main concerns of the study are to reveal how death has changed and transformed through social media tools by examining the death shares due to the Covid-19 epidemic. In the study, document analysis was used as a qualitative data tool. Within the scope of the study, death shares were used in the process from the emergence of social media tools to the start of the Covid-19 vaccine application in 2021. The results reached within the scope of the study were that the sharing of death in social media tools caused. Serious changes on the meanings of death and that with Covid-19 death shares both increased and accelerated the process of change and transformation.

Keywords