“Zeytin Ağaçlarının Altında” ve “Şehrin Son Sakinleri” Belgesel Filmleri Üzerinden Suriye İç Savaşındaki Göçün Mekânsal İncelemesi

Author:

Year-Number: 2022-31
Number of pages: 476-496
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Suriye iç savaşı nedeniyle gerçekleşen göçlerin; insanların yaşamlarına etkisi ve bu etkilerin mekânlara nasıl yansıdığına dair izlenimleri sunmaktadır. Çalışma kapsamında, Aile Olmak belgesel filminin “Zeytin Ağaçlarının Altında” ve “Şehrin Son Sakinleri” adlı iki bölümü incelenmiştir. Suriye iç savaşını anlatan bu iki bölümden, çeşitli sahnelere ait görseller seçilmiştir. Araştırmada göstergebilim ve betimsel analiz yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Göstergebilim ile seçilen görseller, oluşturulan gösterge tablolarıyla gösteren-gösterilen ilişkisi bağlamında ele alınmıştır. Elde edilen bu veriler de betimsel analiz doğrultusunda belirlenen; aile, göç, arkadaşlık ve savaş temaları üzerinden incelenmiştir. Sonuç olarak mekân-birey ilişkisinin önemi ve mekânın bir yansıtma aracı olarak işlev görebileceği sonucuna ulaşılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

This study present impressions about effects of migration because of Syrian civil war and how reflect these effects on places. As part of study, two parts of Aile Olmak movie, “Zeytin Ağaçlarının Altında” and “Şehrin Son Sakinleri”. Various scenes were chosen from these two parts that are related to Syrian civil war. In this study semeiology and descriptive analysis methods were used together. Visuals that are achived through semeiology were discussed with the chart that are created before in the context of indicative-indicated relationship. These achieved datum were analyzed on family, migration, friendship and war themes that were determined via descriptive analysis. As a result, it has been tried to reach the conclusion the importance of the place-individual relationship and the place can function as a reflection tool.

Keywords