Rükû ve Secdenin Kur’ân’daki Semantiği

Author:

Year-Number: 2022-31
Number of pages: 380-404
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Mekki ve Medeni surelerde 49 yerde geçen rükû ve secde kelimelerinin tamamının incelenmesini ele almaktadır. Karşılaştırmalı analitik yorumlara ek olarak, filolojik, şer’î ve mecazî anlamları da verilecektir. Bu bağlamda ayetler on üç konu olarak sınıflandırılacaktır. Akabinde her konu kitap, sünnet, eser ve müfessirlerin görüşleri ve yorumları ile incelenecektir. Ayrıca ayetlerin bağlamı hukukî olarak da değerlendirilecektir. Rükû ve secdenin içinde geçtiği ayetlerin garip kelimelerini, zayıf ve güçlü anlamlarını, araştırılması gereken hususların araştırılması ve açığa çıkarılması, aynı zamanda belagat yönünden de incelenmesi hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

This research examines the entire word prostration in 49 places in the Mekki and Madani periods. In addition to comparative analytical interpretations, their philological, evil and metaphorical meanings will also be given. In this context, the verses will be classified as thirteen subjects. Afterwards, each subject will be examined with the opinions and interpretations of books, circumcision, works and manuscripts. In addition, the context of the verses will be considered legally. It is aimed to investigate and reveal the strange words, weak and strong meanings of the verses in which the prostration takes place, and also to examine them in terms of eloquence.

 

Keywords