Kur’ân’da Sabır ve Mükâfatı

Author:

Year-Number: 2022-31
Number of pages: 437-457
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sabır kavramı geçmişten günümüze hemen hemen bütün tefsir kitaplarında açıklanmış gerek kelime olarak gerekse de kavram olarak birçok akademik çalışmalara konu olmuş ve hatta tasavvuf geleneğinde konuyla ilgili müstakil eserler yazılmıştır. Ancak son yıllarda neredeyse toplumun her kesiminde meydana gelen sabırsızlık, saldırgan davranışlar, sağduyuyu elden bırakıp şiddete başvurma gibi hususlar nedeniyle sabır kavramını ve bundan önce yapılan hiçbir çalışmada belirtilmeyen sabrın mükafatının neler olduğu hususunu gündeme getirip bu konudaki boşluğu doldurmak amacıyla “Kur’ân’da Sabır ve Mükâfatı” başlığı altında bu çalışmayı hazırlayarak sabrın mükafatının neler olduğuna dikkat çekmek istedik. Biz bu makalemizde, şu veya bu sebepten dolayı toplumda anlam kaymasına uğrayarak yanlış anlaşılan, insanların kendi irade ve yükümlülüklerini bir kenara bırakmalarına neden olan sabır kavramını, sabrın mükâfatının neler olduğunu, muhatabında olumlu etki yapabilmesi ve yaşamının merkezine yerleşmesi için Kur’ân âyetleri ışığında aslî amacına uygun olarak sabrın sözlük ve ıstılahı anlamını, çeşitlerini, insanların olumsuzluklar karşısında takınmaları gereken tavırlarını ve özellikle de Allah katındaki mükâfatının neler olduğunu açıklamaya gayret edeceğiz.

Keywords

Abstract

The conceptual perspective of the 'patience (sabr)' has been explained in almost all of the publications on the exegesis of the Qur’an, has been investigated in linguistics/contextualization researches, even several works/pamphlets that cover only ‘patience’ in Sufism were written. However, in the recent years in parts of the society, like family, traffic, business life, neighbor relations, even in the street impatience/hastiness or aggression has been seen. People tend to be forceful rather than being steady or acting wisely when something bad happens. Hence, we decided to bring forward the concept of ‘patience’, which is vital to make modern people realize this term that could save the Muslims on both sides, and its reward that has been understudied for years. In this paper, we cover ‘patience’, including its reward, which is semantically misunderstood, due to several reasons, that make people forget about their willpower and responsibility. We aimed to affect the audience positively, and discuss the word ‘patience’ by supporting it with Quran verses.  Instead of giving the lexical information on the word ‘patience,’ it’s types, people’s reaction in fatality or trouble, and especially ‘patience’ and its rewards in the sight of Allah; we try to explain the concept in detail.

Keywords