Liderlik ve Narsisizm

Author:

Year-Number: 2022-31
Number of pages: 25-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze kadar  artarak devam eden liderlik hakkındaki çalışmalar, kavramın öneminin tüm sektörlerde ön plana çıkmasıyla birlikte, konunun daha kapsamlı bir şekilde ele alınmasını ve liderlik ile bağlantılı olan diğer değişkenlerin de incelenmesini gerekli  kılmıştır. Yunan mitolojisi kadar eski bir kavram olan narsisizm ise bir kişilik özelliği olarak, örgütsel davranış alanında klinik düzeyde değerlendirilmektedir.  Bu çalışmada yönetim alan yazınında pek çok araştırmaya konu olan  liderlik kavramı ile psikolojide önemli bir yeri olan narsisizm arasındaki ilişki,  kapsamlı bir literatür taraması ve diğer  benzer çalışmalar bağlamında ele alınmaktadır. 

Keywords

Abstract

Studies on leadership, which have increasingly continued from the past to the present, have necessitated a more comprehensive approach to the subject and the examination of other variables related to leadership, as the importance of the concept has come to the fore in all sectors. Narcissism, a concept as old as Greek mythology, is evaluatedclinically in the field of organizational behavior as a personality trait. In this study, the relationship between the concept of leadership, which is the subject of many studies in the management literature and narcissism which has an important place in psychology is discussed in the context of a comprehensive literature review and other similar studies.

Keywords