Takıda İleri Dönüşüm (Upcycle) Uygulamaları

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 182-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Endüstriyel atık, çevre üzerinde oldukça büyük bir negatif etkiye sahiptir. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmada en önemli unsur, atık yönetimidir. Bu çalışmada, atık yönetimi prensiplerinin 3R’si içerisinde değerlendirilebilecek, dönüşümde en az enerjinin kullanıldığı, atıklara tasarım yoluyla değer kazandırılmasını sağlayan ileri dönüşüm (upcycle) yöntemi anlatılarak, takı alanında yapılan uygulamalarına, Türkiye’den örnekler verilmiştir. İleri dönüşüm kavramı ve kurumsal uygulama örnekleri yabancı ve yerli literatürde taranmış ve kavramın takı tasarım ve üretimine nasıl katkıda bulunduğu tespit edilerek aktarılmıştır. Bu çalışmada takı alanında çeşitli atıkların ileri dönüştürülerek ortaya konan tasarımlardan örnekler verilmesi yoluyla yeni fikirlerin teşvik edilerek atık ileri dönüşümünün artmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Industrial waste has tremendous negative impact on environment. Therefore, the most important element of sustainable development considered as waste management. In this study, information on “upcycle” which can be evaluated within 3R’s of waste management and that can be cycled with the least energy requirement which brings an added value to waste through design is described and sample practices of upcycled jewellery from Turkey is presented. Corporate practice samples and upcycling concept are studied in English and Turkish literature. Contribution of upcycle concept in jewellery design and production is determined and explained. In this study through the upcycled examples of jewellery design using various materials, it’s aimed to increase upcycling by inducing new ideas.

Keywords