Romanya’nın Bağımsızlığında Rusya ve Fransa’nın Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-33
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-12 20:53:22.0
Language : Türkçe
Konu : Yakınçağ Tarihi
Number of pages: 691-705
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Romanya’nın bağımsızlık süreci üzerinde Rusya ve Fransa’nın etkileri araştırılmıştır. Rusya tarafından takip edilen sıcak denizlere inme ve Panslavizm politikalarının Romanya üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Söz konusu politikaların Rusya tarafından gerçekleştirilebilmesi için Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Boğdan ve Eflak Prenslikleri bu duruma engel teşkil etmekteydi. Osmanlı-Rus savaşları ile Rusya bir sonuca ulaşmak istemiştir. Fakat Avrupalı devletler tarafından müdahale edilmesi nedeniyle Rusya hedeflerine ulaşamamıştır. Kırım Savaşı ile birlikte Rusya söz konusu prenslikleri elde edemeyeceğini anlamıştır. Kırım Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte Boğdan ve Eflak Prenslikleri’ne Fransa ilgi göstermeye başlamıştır. Bu kapsamda Rumen halkının Latin kökenli olduğuna ilişkin inanç Fransa’nın Boğdan ve Eflak Prenslikleri ile ilgilenmesinin nedenini oluşturmaktadır. Bununla birlikte doğuda Fransa taraftarı bir devlet oluşturularak Fransa’nın etkinliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Kırım Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte Paris’te gerçekleşen toplantılarda Boğdan ve Eflak Prensliklerinin birleşmesi mümkün olmuştur. Paris’te düzenlenen toplantılarda Rusya ve Fransa’nın ortak hareket ettiği görülmektedir. Fransa’nın desteğinin alınabilmesi amacıyla Rusya tarafından Fransa’nın sunmuş olduğu önerilere destek verilmiştir. 1870 yılında gerçekleşen Sedan Savaşı’na kadar olan dönemde Fransa, Romanya’ya ilişkin politikalarını hayata geçirebilmiştir. Ancak Fransa’nın 1870 yılında Sedan Savaşı’nda Prusya karşısında yenilgiye uğraması ile birlikte Romanya’ya ilişkin politikalar Fransa tarafından uygulanamamıştır. Daha sonra Rusya yeniden harekete geçmiştir. Ancak bu kez Rusya Romanya’nın bağımsız olmasını sağlamak için çaba göstermiştir. 93 harbi sırasında Rusya ile Romanya arasında bir anlaşma sağlanmış ve Romanya Rusya’nın yanında savaşa dahil olmuştur. Savaşın sona ermesi ile birlikte Osmanlı Devleti tarafından Romanya’nın bağımsızlığı kabul edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of Russia and France on the independence process of Romania were investigated. It is known that the policies of landing on warm seas and Panslavism followed by Russia were effective on Romania. In order for the said policies to be realized by Russia, Moldavia and Wallachia Principalities, which were affiliated to the Ottoman Empire at that time was an obstacle to this situation. With the Ottoman-Russian wars, Russia wanted to reach a conclusion. However, due to the intervention by European states, Russia could not reach its goals. With the Crimean War, Russia realized that it could not obtain these principalities. With the end of the Crimean War, France started to show interest in Moldavia and Wallachia Principalities. In this context, the belief that the Romanians are of Latin origin is the reason why France is interested in Moldavia and Wallachia Principalities. However, it aimed to increase France’s efficiency by creating a pro-French state in the east. With the end of the Crimean War, it was possible to unite the Principalities of Moldavia and Wallachia at the meetings held in Paris. It is seen that Russia and France acted jointly in the meetings held in Paris. In order to get the support of France, the proposals presented by France were supported by Russia. In the period until the Battle of Sedan in 1870, France was able to implement its policies regarding Romania. However, with the defeat of France against Prussia in 1870, the policies regarding Romania could not be implementediny France. Then Russia took action again. This time, however, Russia made an effort to ensure Romania's independence. During the Ottoman – Russian War of 1877 – 1878 an agreement was made between Russia and Romania and Romania joined the war on the side of Russia. With the end of the war, Ottoman Empire accepted the independence of Romania.

Keywords