Tunceli Yerel Basınına Göre Geyiksuyu (Deşt) Açık Tarım Cezaevinde Gerçekleşen Firar Vakaları (1969-1973)

Author:

Year-Number: 2022-32
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-05 10:50:44.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 113-139
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geyiksuyu veya Deşt olarak bilinen bucak Hozat’ta kurulmuş olan iki bucaktan biridir. Burada yapılmış olan askeri kışlalar zaman içinde âtıl duruma düşmüştür. Zaman içerisinde buranın değerlendirilmesi için Tunceli milletvekilleri yoğun çaba harcamıştır. Bu çabalar sonucu Adalet Bakanlığı Tunceli’de kapalı cezaevi yaparken, Hozat’ın Geyiksuyu nahiyesinde Geyiksuyu Açık Tarım Cezaevini açmıştır. Bu cezaevi mahkûmların düzenli olarak firar etmesiyle meşhurdur. Yerel basına göre 1969 ve 1973 yılları arasında bu cezaevinden sürekli firar vakaları gerçekleşmiştir. Buna karşın cezaevi yönetimi ve Adalet Bakanlığı yetkilileri bu konuda bir önlem almamıştır ve adeta bu duruma seyirci kalmıştır. Geyiksuyu Cezaevinden firar eden mahkûmların önemli bir kısmı doğu vilayetlerinden gelmiştir. Mahkûmlar adeta kaçmaları için Geyiksuyu Cezaevine konmuştur. Gazete haberlerine göre üç buçuk yıllık bir süreçte yüz elliden fazla mahkûm kaçmıştır. Kaçan mahkûmların birkaçı hariç hiçbiri yakalanamamıştır. Bu firariler ülkenin istikrarsızlaşmasında da etkili olmuştur. Dönemin istikrarsız siyasi yapısı ve ülkenin içinde bulunduğu tekinsiz ortam Tunceli’de de kendisini hissettirmiş, il genelinde huzur ve asayiş sağlanamadığı gibi mahkûmlar da sürekli firar etmiştir.

Keywords

Abstract

The known as Geyiksuyu or Deşt parish is one of the two sub-districts established in Hozat. The military barracks built here became inactive over time. In time, the Tunceli deputies made great efforts to evaluate this place. As a result of these efforts while the Ministry of Justice was building a closed prison in Tunceli, it opened the Geyiksuyu Open Agricultural Prison in the Geyiksuyu district of Hozat. This prison is famous for regular escapes of prisoners. According to the local media, there were continuous cases of escaping from this prison between 1969 and 1973. On the other hand, the prison administration and the Ministry of Justice officials did not take any precautions in this regard and almost remained a spectator. Most of the prisoners who escaped from the Geyiksuyu Prison came from the eastern provinces. Convicts were put in Geyiksuyu Prison to escape. According to newspaper reports, more than one hundred and fifty prisoners escaped in a period of three and a half years. Except for a few prisoners who escaped, none of them could be caught. These escapes have also been effective in destabilizing the country. The unstable political structure of the period and the uncanny environment the country was in made itself felt in Tunceli, as well as the lack of peace and security throughout the province, and the prisoners constantly escaped.

Keywords