Olivier De Sagazan’ın Transfigürasyonlarında Meçhul İmgeler

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 487-505
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Olivier De Sagazan yaklaşık 20 yıl önce yarattığı kimlik ile benlik kavramını sorgulatan transfigürasyonlarında (başkalaşım) meçhul imgeler yaratmaya devam ediyor. Transfigürasyonlarında yarattığı imgeler, bilineni (kimliği), bilinmeyene dönüştürüyor. Nesnellikle aşkınlık arasında arayışlarıyla yüzleşiyor, yüzleştiriyor ve tekinsiz bir durum yaratıyor. Sagazan’nın kendini bir dizi korkuluk gibi korkutucu, hayali yaratıklara dönüştüren imgelerin, psikolojik bir ağırlığı var. Bu durum haliyle psikanalitik açıklamaları ve yorumları beraberinde getiriyor ve sanatla psikoloji arasında yeni bağlar kurduruyor. Kimlik sorgulamalarıyla Sagazan’ın benliği ruhsal, bedensel ve zihinsel anlamda bir değişim ve dönüşümün aracı oluyor. Modernliğin bütünlüklü özne tasarımının dağılmasından oluşmuş post modern birey, bireyin özgürlüğü adı altında, geçmişinden koparılmış yersiz yurtsuzlaştırılmıştır. Benliği ve kimliği tartışmaya açan tarihi ve güncel çelişkiler, temsili anlamda, Sagazan’ın sanatında bir karşılık bulmakta ve benlik üzerinden yeni bir kimlik arayışına zemin oluşturmaktadır. Sagazan kendi bedensel yapısında yeni bir yüzle hayvansı melez bir yaratığa dönüşür. Ruhun derinlerinden ilkel formunu ortaya çıkaran hayvansı yaratık, tabuları içinde barındıran ve içgüdüyü serbest bırakan ifadesiyle kolektif bilinçaltında ilkel duygulara dokunur. Tahammül edilemeyen şimdiden geçmişe sığınmak, sürekli yıkılma ve yeniden oluşum döngüsü içinde, bir geri çekilme içindedir. Tekinsiz ifadeleriyle transfigürasyon imgeleri sanki farklı bir dünyadan gelmişler gibi yabancıdırlar. Benlik belirsiz, kimlik sorunludur ve ikisi de iç içe bir bedendir. İmgelerin tekinsizliği izleyici ve sanatçıyı birbirine bağlayan ve onlar üzerinde aynı anda kendini kopyalayan çoklu fikirlere işaret eder. Bu makale, transfigürasyonlarında yeni bir kimlik arayışında Sagazan’ın yarattığı meçhul imgeleri “Transfigürasyonlarda Benlik-Kimlik” ve “Transfigürasyonlarda Tekinsizlik” başlıkları üzerinden analiz ederek, performans sanatı üzerinden, günümüz insanının kimlik sorunlarının sanatla idrak edilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Olivier De Sagazan continues to create obscure images in his transfigurations that question the concept of self with the identity he created nearly 20 years ago. The images he creates in his transfigurations the known (identity) into the uncertain. He faces and confronts with his searches between objectivity and transcendence and creates an uncanny situation. The images that Sagazan transforms himself into frightening, imaginary creatures like a series of scarecrows have a psychological weight. This situation naturally brings with it psychoanalytic explanations and interpretations and establishes new links between art and psychology. With his identity inquiries, Sagazan's self becomes a medium for spiritual, physical and mental change and transformation. The post-modern individual formed from the disintegration of modernity's integral subject design, has been detached from its past and deterritorialized under the name of individual's freedom. The historical and current contradictions that open the self and identity to discussion, finding a response in Sagazan's art and form the basis for the search for a new identity through the self. Sagazan transforms into an animal hybrid creature with a new face in his bodily constitution. The animal-like creature, which reveals its primitive form from the depths of the soul, touches the primitive emotions in the collective subconscious with its expression that contains taboos and releases instinct. Taking refuge in the past from the intolerable present is in a retreat in a continuous cycle of destruction and re-creation. In their uncanny expressions, the images of transfiguration are alien, as if they came from a different world. The self is ambiguous, identity is problematic, and both are intertwined a body. The uncannyness of the images points to multiple ideas that connect the viewer and the artist and replicate themselves on them at the same time. This article aims to contribute to the understanding of identity problems of today's people through art by analyzing the unknown images created by Sagazan in his search for a new identity in his transfigurations, through the titles of "Self-Identity in Transfigurations" and "The Uncanny in Transfigurations".

Keywords