Bir Kadının Herkese Rağmen Dik Duruşunun Öyküsü: Peter Handke “Solak Kadın”

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 40-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Peter Handke, üslubuyla, dili kullanımıyla ve yapıtlarında yer verdiği sembollerle Avusturya yazınında önemli bir yer edinmiştir. Handke’nin yapıtlarında dil önemli bir konu olarak karşımıza çıkar. Onun yapıtları sadece konu seçimiyle değil yazarın dili bir konu haline dönüştürmesiyle de dikkat çeker. Ele aldığı konular arasında özellikle birey ve bireyin kimlik sorunu, onun yazın dünyasının tipik konusudur. Çalışmamızda ele aldığımız “Solak Kadın” romanı, anlatı dünyasında kadını odak noktasına alan hem yazar için hem de yazarın yazın dünyası için farklı dünya sunmaktadır. Bireyi temel alan yapıtları için Handke’nin bu yapıtı olağan görülebilir, ancak bu kez bir kadını ve kadının gözünden dünyayı aktarmasından dolayı diğer Handke yapıtlarından farklılık göstermektedir. Bir kadının yalnız kalarak çevresine ve hatta kendisine karşı dik duruşunu oldukça detaylı betimlemeleriyle aktaran Handke’nin bu yapıtı, ruhsal bir sıkıntının eşiğine gelmiş ve kendisini dış dünyadan tamamen izole etmiş bir kadının yalnız dünyasını somutlaştırır.

Keywords

Abstract

Peter Handke has gained an important place in Austrian literature with his style, use of language and symbols in his works. Language is an important issue in Handke's works. His works draw attention not only with his choice of subject, but also with the author's transformation of language into a subject. Among the subjects he deals with, especially the individual and the identity problem of the individual is the typical subject of his literary world. The novel "The Left-Handed Woman", which we discussed in our study, presents a different world both for the author and for the author's literary world, which focuses on women in the narrative world. Handke's work can be seen as normal for his works based on the individual, but this time it differs from other Handke works because it conveys a woman and the world through her eyes. Handke's work, which depicts a woman's upright stance by being alone, with very detailed descriptions, embodies the lonely world of a woman who has come to the brink of mental distress and has completely isolated herself from the outside world.

Keywords