İkinci Körfez Savaşı Sonrasında Irak’taki Sünni Grupların Radikalleşme Nedenlerinin Analizi

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 70-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Irak Savaşının ardından Irak’ta ve bölge coğrafyasında görülen değişimi açıklamak ve anlamak için literatüre katkı sağlamaktır. Çalışma, Irak Savaşıyla beraber Irak ve bölge coğrafyasında yaşanan radikalleşmenin bölge güvenliğine etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, Irak Savaşı sonrasında Irak’ın yeniden yapılanmasındaki uygulamaları incelemeyi amaçlayarak, söylem analizi ve literatür taramasından yararlanmıştır. Dönemin siyasi isimlerinin Irak’ın işgali ve sonrasındaki gelişmelere dair anıları, görüşleri ve gerçekleştirdikleri mülakatları incelenmiş, Irak’ta İkinci Körfez Savaşı ile Nuri El-Maliki’nin Başbakanlık dönemi arasındaki süreçte Sünni gruplarda meydana gelen radikalleşmenin nedenleri sorgulanmıştır. Çalışmanın temel iddiası, Irak Savaşı’nın bölgedeki radikal unsurların artışında büyük etkiye sahip olduğu; Irak’ta uygulanmak istenilen demokrasinin ülke içerisindeki Sünni ve Şii gruplar arasında ayrım oluşturduğu; siyasi istikrarsızlığın Irak’ın ekonomisinde, eğitiminde, sağlık sisteminde olumsuz etkilere neden olduğu ve radikalleşen bölgede göç ve mülteci krizlerinin artmış olduğudur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to contribute to the literature in order to explain and understand the change in Iraq and the region's geography after the Iraq War. The study aims to reveal the effects of the radicalization in Iraq and the region's geography, along with the Iraq War, on the security of the region. In this context, this study has benefited from discourse analysis and literature review, aiming to examine the practices in the restructuring of Iraq after the Iraq War. The memories, opinions and interviews of the political figures of the period about the occupation of Iraq and the developments after it were examined, and the reasons for the radicalization that occurred in Sunni groups in the period between the Second Gulf War in Iraq and the Prime Ministry period of Nuri Al-Maliki were questioned. The main claim of the study is that the Iraq War had a great impact on the increase of radical elements in the region. The democracy desired to be implemented in Iraq constitutes the separation between Sunni and Shiite groups in the country. Political instability has had negative effects on Iraq's economy, education and health systems. And migration and refugee crises have increased in the radicalized region.

Keywords