Abdurrahim Karakoç’un Şiirlerinde “Eleştirilen Kadın İmajı”

Author:

Year-Number: 2022-33
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-13 20:08:54.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: 585-596
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden Abdurrahim Karakoç’un, topluma yön veren idealleri doğrultusunda şiirlerinde işlediği kadın teması ele alınmıştır. Gençlerin özellikle de kadınların bazı değerleri kaybetmesine ve geleneği yok etmeye çalışan modern dünyaya açılmasına karşı büyük üzüntü duyan Karakoç’un, genç kadınları bilgilendirme ve bilinçlendirme yoluna gittiği dizeleri ele alınarak incelenmiştir. Bu konuda modern bir algının peşinde koşan genç kadınlara getirdiği eleştiriler örnek dizelerle verilmiş, yazara göre idealize bir kadın tipinin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Karakoç’un kadın temalı şiirlerinin bazı bölümleri psikolojik olarak incelenmiş, bu alanda önemli çalışmalarda bulunan Freud, Adler ve Jung gibi önemli düşünürlerin fikirleriyle bağdaştırılmaya çalışılmıştır. Karakoç’un şiirlerinde, kadının modernizm ve geleneksel kodlar arasında sıkıştığı ataerkil toplum çerçevesi içine alındığı görülmektedir. Bu durum onun şiirlerinde kadını haz unsuru olarak göstermiştir. Kadının cinselliğine ve dış görünüşüne eleştirilerde bulunan şair, şiirlerinde kadının kültürel çatışmasını belirgin olarak ele almıştır.

Keywords

Abstract

The promising ideals of Abdurrahim Karakoç, one of the leading security guards of the Turkish future of this departure, about his future promises. The lines of Karakoç, who is deeply saddened by the fact that young people, especially women, are losing some values and opening up to the modern world, which tries to destroy tradition, have been examined by considering the lines in which he went to inform and raise awareness of young women. The criticisms he brought to young women who pursue a modern perception on this subject were given with sample lines, and it was emphasized how an idealized woman should be according to the author. Some parts of Karakoç's women-themed poems were examined psychologically, and they were tried to be reconciled with the ideas of important thinkers such as Freud, Adler and Jung, who made important studies in this field. In Karakoç's poems, it is seen that women are included in the framework of patriarchal society, which is stuck between modernism and traditional codes. This situation showed women as an element of pleasure in his poems. The poet, who criticizes women's sexuality and appearance, has clearly addressed the cultural conflict of women in his poems.

Keywords