Haruki Murakami’nin “Drive My Car” Adlı Öyküsüne Medyalararasılık Bağlamında Bir Yaklaşım

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 257-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edebiyat ve sinema, farklı anlatım ve gösterge yöntemlerine sahip sanat dallarıdır. Ancak ikisi de alımlayıcısına estetik zevk uyandırmak amaçlı olduklarından ortak bir noktada buluşurlar. Anlatım aracı olarak edebiyat yazınsal, sinema ise görsel tekniklerle bizlere kurgusal bir evren yaratmaktadır. Ancak iki sanat dalı birbirinden esinlenmektedir; bir yazar izlediği bir filmi yazılı esere, bir yönetmen okuduğu bir kitabı filme adapte edebilir. Japon yönetmen Ryūsuke Hamaguchi, Haruki Murakami’nin “Drive My Car” adlı öyküsünü aynı ad ile filme uyarlamıştır. Bu çalışmada, öykü ve film uyarlamaları medyalararasılık bağlamında ele alınacak, uyarlama eserlerdeki benzerlik ve farklılıklar, değişim ve dönüşümler tespit edilecektir. İki eserde de alt metin olarak yer alan Rus yazar Anton Çehov’un Vanya Dayı adlı tiyatro eseri metinlerarasılık bağlamında incelenecektir. Öykü ve filmin başlığında yer alan The Beatles’ın müzik parçası ile olan ilişkisi göstergelerarasılık açısından irdelenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda, çalışmada çoğulcu bir bakış açısı benimsenerek karşılaştırmalı edebiyat bağlamında medyalararası çalışmalara katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Even though literature and cinema are different branches of art, they share the same goal: to give both reader and audience aesthetic pleasure. When literature creatures the fictional world by words, cinema uses visual fiction to do that. However, both of these art forms inspire by each other. Japanese director Ryūsuke Hamaguchi adapts Haruki Murakami’s short story called “Drive My Car”. In this essay, the adaptation of a short story-film is discussed in the context of intermedia. Similarities, differences, and alterations are found in this adaptation. Anton Chekhov’s play called Uncle Vanya which appears in both works is analyzed in the context of intertextuality. The Beatles’ song that appears in both the story and the film’s title is examined in the frame of intersemiotics. In this regard, throughout this essay, the perspective of the eclectic method is used, and it is aimed at contributing the studies of intermediality in terms of comparative literature.

Keywords