Göstergebilimsel Bir İnceleme: Pandemi Dönemi Aşı Kampanyası Klibi ‘Bu Son Olsun’

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 623-640
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göstergeler, belirli kodlamalar ile insan zihninde konumlandırmayı sağlayan unsurlardır. Göstergelerin konumlandırma aşamasındayken en iyi ifade alanını reklam metinlerinde sağladığı tartışmasız bir durumdur. Reklamlarda, sesletim ve görüntü mekanizması vardır. Bu mekanizma ürün veya hizmet ile ilgili izleyiciye çeşitli ipuçları vererek esas iletiye hedef kitlenin dikkat kesilmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmada pandemi döneminde Sağlık Bakanlığınca Covid-19 aşı kampanyası için hazırlanmış olan “Bu Son Olsun” adlı reklam metni ele alınmıştır. İnceleme esnasında görsel materyallerden yararlanılmıştır ve Barthes’in mitsel çözümleme yöntemi kullanılarak reklam metninde yer alan kodların gösterge sistemi, göndergeler, mitler, düz ve yan anlam dizilimi değerlendirilmiştir. Daha sonra reklam metninin anlatım dili ve bu dilde yer alan kodlamalar için ikili karşıtlık (binary opposition) sistemi kullanılmıştır. Böylece pandemi esnasında oluşturulmuş olan bu metnin sosyal hayata etkileri, bu etkilerin anlam dünyaları tespit edilmiş ve hedef kitlenin metinde yer alan semboller ile zihinsel dünyası ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Indicators are elements that provide positioning in the human mind with certain encodings. While the indicators provide positioning with coding, it is indisputable that the best expression area is seen in the advertising texts. Since there is a vocal and visual mechanism in advertisements, the target audience is directed to the main message by giving various clues about what the target audience is and what it should be. In this study, the advertisement text called "Let It Be the Last" prepared by the Ministry of Health for the Covid-19 vaccine campaign during the pandemic period was examined with a semiotic method. Visual materials were used during the examination. By using the mythic analysis method of Barthes, the sign system, referents, myths, literal and connotation sequence of the codes in the advertisement text were evaluated. Then, the expression language of the advertisement text and the encodings in this language were examined using the binary opposition system. Thus, the effects of this text, which was created during the pandemic, on social life and the semantic worlds of these effects were determined, and the symbols in the text and the mental association mechanism of the target audience were revealed.

Keywords