Osmanlı Devleti’nde Sakız Adasına Bahriye Mektebi Açılması için Yapılan Çalışmalar

Author:

Year-Number: 2023-34
Number of pages: 424-436
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sakız adası, denizcilikte Rumlar için bir merkez durumunda olmuştur. Sadece, denizcilik ile ilgili bir mektep olmadığı için ada da yaşayan Rumlar eğitim amacıyla ya Avrupa’ya ya da Yunanistan’a gitmek zorunda kalmışlardır. Sakız adasında bir mektep açılabilirse eğitim amacıyla Avrupa’ya akıtılan bu paranın devlet hazinesinde kalabileceği düşünülmüştür. Böylece, Sakız adasında denizcilerin iyi bir şekilde yetiştirilebilmesi için Ali Çelebi zade Mehmed Efendi tarafından Bahriye Mektebi açılmasına karar verilmiştir. Bahriye Mektebiyle ilgili planların hayata geçirilmesi için önce ada da incelemeler yapılmış ve 1854 yılında tek bir oda şeklinde mektepte eğitime başlanmıştır. Bir süre sonra, ada da çıkan yangın sonucunda mektep kapatılmak zorunda kalınmıştır. Ancak, Sakız adasının coğrafi konumu ve halkın ihtiyaçları nazarı dikkate alınarak Bahriye Mektebi açılması için 1856 ve 1884 yıllarında yeniden incelemelere başlanmıştır. Aşağıda Sakız adasına Bahriye Mektepleri açılması için yapılan çalışmalar anlatılmıştır.

Keywords

Abstract

The Island of Chios had always been a center for the Greeks in maritime affairs. The Greeks living on the island had to go to either Europe or Greece for education because there was no maritime school on the island. It was considered that if a school could be opened in Chios, the money, which was poured into Europe for educational purposes, could remain in the state treasury. In this way, it was decided to open a Naval School by Ali Çelebizade Mehmed Efendi to train sailors well in Chios. First investigations were made on the island to realize the plans for the Naval School and in 1854 and education was started in the school in the form of a single classroom. After some time, the school had to be closed as a result of the fire on the island. However, considering the geographical location of Chios and the needs of the people, investigations were started in 1856 and 1884 for the opening of the Naval School again. The works done for the opening of Naval Schools in Chios are explained in the present study.

Keywords