Burdur Üçtelli Bağlamasının Müzik Öğretmenliği Programlarında Kullanılabilirliğinin Uzman Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 641-655
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Burdur yöresi Türk halk müziği üçtelli bağlamasının çeşitli yönleriyle incelenmesi ve eğitim fakülteleri müzik eğitimi programlarında kullanım durumunun uzman görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada uzman görüşlerinin kapsamı üçtelli bağlamanın çalgı eğitiminde kullanılabilirliği ile öğrenci kazanımlarına ve genel müzik eğitimine katkısı doğrultusunda oluşturulmuştur. Araştırma için tarama modelinden yararlanılmış ve belirlenen konunun temellendirilmesi ve yönlendirilmesi için literatür taraması yapılmıştır. Üçtelli bağlamanın çalgı eğitiminde kullanılabilirliğine yönelik eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı bölümlerinde görevli 7 bağlama eğitmenine 13 adet açık uçlu soru içeren yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre üçtelli bağlamanın üniversitelerimiz eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dallarında kullanımının uygun olduğu, üçtelli bağlamanın müzik öğretmenlerinin mesleği süresince kullanabileceği ve öğrencilerin alan dersleri kazanımlarını geliştirecek bir çalgı olduğu, ayrıca üçtelli bağlamanın el ile çalım tekniğini yaşatan ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan önemli bir çalgı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır ve bu sonuçlar ışığında öneriler verilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to analyse Burdur region Turkish Folk Music trichord baglama from various aspects and to examine its state of use in music education programmes in faculties of education in accordance with expert opinions. In the study the scope of expert opinions have been formed in the direction of the usability of trichord baglama in instrument training and its contribution to student learning outcomes and general music education. Survey model has been used for the study and literature review has been made in order to ground and canalise the determined topic. A semi structured interview form which contains 13 open ended questions has been implemented about usability of trichord baglama in instrument education to 7 baglama instructors in charge in department of music teaching in faculty of education. According to the findings obtained it has been deduced that trichord baglama is suitable to use in department of music teaching in faculty of education, the trichord baglama is an instrument to use for music teachers throughout their careers and to develop their major area course achievements for students, moreover trichord baglama is a significant instrument which sustains playing technique by hand and enables to be handed down the next generations, and suggestions have been put forward in consideration of these results.

Keywords