Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Güney Afrika İçin Geçerliliği: Engle-Granger Eşbütünleşme Testi

Author :  

Year-Number: 2022-33
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-12 21:08:51.0
Language : Türkçe
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 537-556
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kalkınma iktisadının kurucularından Simon Kuznets’in çalışmalarından hareketle, çevre kirliliği ile ekonomik büyüme ve ticaret arasındaki ilişkiler Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi olarak adlandırılmaktadır. Büyüme, dışa açılma ve gelişme süreciyle birlikte çevre kirliliği önce artan daha sonra ise giderek azalan bir seyir izleyerek adeta bir ters U şeklinde seyretmektedir. Bu çalışmada, Güney Afrika’da çevre kirliliği, ekonomik büyüme ve dışa açıklık arasındaki uzun dönemli ilişkiler, Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliğinin test edilmesi suretiyle araştırılmıştır. Çalışmanın araştırma dönemi olan 1990-2019 yıllarına ait kişi başı karbondioksit emisyonu, kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla ve dışa açıklık verileri Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri (WDI) veritabanından elde edilmiştir. Oluşturulan tahmin modelinin analizine yönelik olarak seriler birim kök testleri ve zaman serisi analizi yapısal kararlılık testlerinden sonra Engle-Granger Eşbütünleşme Testi ve Eşbütünleşik Regresyon tahmini ile analiz edilmiştir. Uygulama sonucu elde edilen bulgular araştırma döneminde Güney Afrika için Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olmadığını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

Based on the work of Simon Kuznets, one of the founders of development economics, the relationship between environmental pollution, economic growth and trade is called the Environmental Kuznets Curve hypothesis. With the growth, opening up and development process, environmental pollution follows an increasing and then decreasing course, almost in an inverted U shape. In this study, the long-run relationships between environmental pollution, economic growth and openness in South Africa were investigated by testing the validity of the Environmental Kuznets Curve hypothesis. The per capita carbon dioxide emissions, per capita gross domestic product and openness data for the years 1990-2019, the research period of the study, were obtained from the World Bank World Development Indicators (WDI) database. For the analysis of the estimation model created, the series were analyzed with the Engle-Granger Cointegration Test and Cointegration Regression estimation after unit root tests and time series analysis structural stability tests. The findings obtained as a result of the application reveal that the Environmental Kuznets Curve hypothesis was not valid for South Africa during the research period.

Keywords


 • Acaravci, A., & Ozturk, I. (2010). On the relationship between energy consumption, CO2 emissions and economic growth in Europe. Energy, 35, 5412-5420. https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.07.009

 • Adebayo, T.S. & Odugbesan, J.A. (2021). Modeling CO2 emissions in South Africa: em- pirical evidence from ARDL based bounds and wavelet coherence techniques. Environmental Science and Pollution Research, 28, 9377–9389. https://doi.org/10.1007/s11356-020-11442-3

 • Apergis, N., & Ozturk, I. (2015). Testing Environmental Kuznets Curve hypothesis in Asian countries. Ecological indicators, 52, 16-22. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.11.026

 • Attiaoui, I., Toumi, H., Ammouri, B., & Gargouri, I. (2017). Causality links among re- newable energy consumption, CO2 emissions, and economic growth in Africa: evidence from a panel ARDL-PMG approach. Environmental Science and Pollution Research, 24, 13036–13048. https://doi.org/10.1007/s11356-017-8850-7

 • Bagliani, M., Bravo, G., & Dalmazzone, S. (2008). A consumption-based approach to environmental Kuznets curves using the ecological footprint indicator. Ecological Economics, 65, 650-661. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.01.010

 • Bilgili, F., Koçak, E. & Bulut, Ü. (2016). The dynamic impact of renewable energy con- sumption on CO2 emissions: A revisited Environmental Kuznets Curve approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 838-845. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.080

 • Boutaud, A., Gondran, N., & Brodhag, C. (2006). Local environmental quality versus (global) ecological carrying capacity: what might alternative aggregated indicators bring to the debates about environmental Kuznets curves and sustainable development? International Journal of Sustainable Development, Vol.9 No.3, 297-310. http://dx.doi.org/10.1504/IJSD.2006.012850

 • Dal, M. M., Karakaya, E. & Bulut, Ş. (2014). Çevresel kuznets eğrisi ve Türkiye: ampirik bir analiz. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (EYİ), Özel Sayısı, 8596.

 • Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets curve hypothesis: A survey. Ecological Econo- mics, 49 (4), 431-455.

 • Dogan, E., & Turkekul, B. (2016). CO2 emissions, real output, energy consumption, trade, urbanization and financial development: testing the EKC hypothesis for the USA. Environmental Science and Pollution Research, 23, 1203–1213. https://doi.org/10.1007/s11356-015-5323-8

 • Engle, R.F. & Granger, C.W.J. (1987). Co-integration and error correction: Representa- tion, estimation, and testing. Econometrica, 55 (2): 251-276. https://doi.org/10.2307/1913236

 • Engle, R.F. & Granger, C.W.J. (1991). Long-run economic relationships reading in cointegra- tion. Oxford University Press.

 • Gormus, S., & Aydin, M. (2020). Revisiting the environmental Kuznets curve hypothe- sis using innovation: new evidence from the top 10 innovative economies. Environmental Science and Pollution Research, 27, 904–913.

 • Grossman, G., & Krueger, A. (1991). Environmental Impacts Of A North American Free Trade Agreement. NBER Working Papers Series, Working Paper No. 3914.

 • Gyamfi, B., Adedoyin, F., Bein, M., & Bekun, F. (2021). Environmental implications of N-shaped environmental Kuznets curve for E7 countries. Environmental Science and Pollution Research, 28, 33072–33082. https://doi.org/10.1007/s11356-02112967-x

 • Hlongwane, N.W. & Daw, O.D. (2022). Testing Environmental Kuznets Curve Hold in South Africa: An Econometric Approach. International Journal of Energy Economics and Policy, 2 (1), 385-394. https://doi.org/10.32479/ijeep.12875

 • Jebli, M., Youssef, S., & Ozturk, I. (2016). Testing environmental Kuznets curve hypot- hesis: The role of renewable and non-renewable energy consumption and trade in OECD countries. Ecological indicators, 60, 824-831. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.08.031

 • Khobai, H. & Le Roux, P. (2017). The relationship between energy consumption, eco- nomic growth and carbon dioxide emission: the case of South Africa. International Journal of Energy Economics and Policy, 7 (3), 102–109.

 • Kohler, M. (2013). Co2 emissions, energy consumption, income and foreign trade: (Jj&ossMark A South African perspective. Energy Policy, 63, 1042-1050. http://dx.doi.org/10.1016Zj.enpol.2013.09.022

 • Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 45 (1), 1-28. https://www.jstor.org/stable/1811581

 • Menyah, K. & Wolde-Rufael, Y. (2010). Energy consumption, pollutant emissions and economic growth in South Africa. Energy Economics, 32, 1374–1382. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2010.08.002

 • Mosala, S. J., Venter, J. C. M., & Bain, E. G. (2017). South Africa’s economic transforma- tion since 1994: What Influence has the National Democratic Revolution (NDR) Had? The Review of Black Political Economy, 44 (3–4), 327–340.

 • Nondo, C. & Kahsai, M.S. (2020). The impact of energy intensity, urbanisation, indust- rialisation, and income on CO2 emissions in South Africa: an ARDL bounds testing approach. African J. Economic and Sustainable Development, 7 (4), 307-330. http://dx.doi.org/10.1504/AJESD.2020.106826

 • Ozcan, B., Apergis, N., & Shahbaz, M. (2018). A revisit of the environmental Kuznets curve hypothesis for Turkey: new evidence from bootstrap rolling window causality. Environmental Science and Pollution Research, 25, 32381–32394. https://doi.org/10.1007/s11356-018-3165-x

 • Ozturk, I., & Al-Mulali, U. (2015). Investigating the validity of the environmental Kuz- nets curve hypothesis in Cambodia. Ecological indicators, 57, 324-330.

 • Özbek, S. & Oğul, B. (2022). Çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin geçerliliği: Türkiye üzerine ampirik bir çalışma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 14 (26), 35-46. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1041209

 • Raza, S., & Shah, N. (2018). Testing environmental Kuznets curve hypothesis in G7 countries: the role of renewable energy consumption and trade. Environmental Science and Pollution Research, 25, 26965–26977. https://doi.org/10.1007/s11356018-2673-z

 • Saboori, B., Sulaiman, J. & Mohd, S. (2012). Economic growth and CO2 emissions in Malaysia: A cointegration analysis of the Environmental Kuznets Curve. Energy Policy, 51, 184-191. http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.08.065

 • Saraç, Ş. & Yağlıkara, A. (2017). Environmental Kuznets curve: The evidence from BSEC countries. Ege Academic Review, 17 (2), 255-264.

 • Shahbaz, M. & Sinha, A. (2019). Environmental Kuznets curve for CO2 emissions: a literature survey. Journal of Economic Studies, 46 (1), 106-168. https://doi.org/10.1108/JES-09-2017-0249

 • Shahbaz, M., Ozturk, I., Afza, T., & Ali, A. (2013). Revisiting the environmental Kuz- nets curve in a global economy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 494-502. http://dx.doi.org/10.1016Zj.rser.2013.05.021

 • Shahbaz, M., Tiwari, A., & Nasir, M. (2013). The effects of financial development, eco- nomic growth, coal consumption and trade openness on CO2 emissions in South Africa. Energy Policy, 61, 1452-1459. http://dx.doi.org/10.1016Zj.enpol.2013.07.006

 • Tiwari, A., Shahbaz, M., & Hye, Q. (2013). The environmental Kuznets curve and the role of coal consumption in India: Cointegration and causality analysis in an open economy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 18, 519-527. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.10.031

 • Usman, O., Olanipekun, I.O., Iorember, P.T. & Abu-Goodman, M. (2020). Modelling environmental degradation in South Africa: the effects of energy consumption, democracy, and globalization using innovation accounting tests. Environmental Science and Pollution Research, 27, 8334–8349. https://doi.org/10.1007/s11356-01906687-6

 • Utkulu, U. (2003). Türkiye‘de bütçe açıkları ve dış ticaret açıkları gerçekten ikiz mi?: Koentegrasyon ve Nedensellik Bulguları. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18 (1): 45–61. http://hdl.handle.net/20.500.12397/1570

 • York, R., Rosa, E., & Dietz, T. (2003). Footprints on the Earth: The Environmental Consequences of Modernity. American Sociological Review, 68 (2), 279-300. https://doi.org/10.2307/1519769

 • Zhang, S., Liu, X., & Bae, J. (2017). Does trade openness affect CO2 emissions: evidence from ten newly industrialized countries? Environmental Science and Pollution Research, 24, 17616–17625. https://doi.org/10.1007/s11356-017-9392-8

                                                                                                    
 • Article Statistics