Vefa Kilise Cami ve Çevresinin Mevcut Durum Analizi ve Koruma Aciliyeti

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 124-142
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İstanbul, Fatih İlçesi’nin Vefa semtinde yürütülen çalışmanın amacı, bu tarihi semtin mevcuttaki terk edilmiş durumuna dikkat çekerek korunmasındaki aciliyeti vurgulamaktır. Tarihi Vefa semtindeki Kilise Cami çevresindeki adalar olarak belirlenen örneklem alanda yüzyıllardır süregelen değişimler semtin durumunu anlamak adına literatür taraması ile sunulmuştur. Bu tarihi çevrenin yapısal mevcut durum kullanım analizi ve SWOT analizi sahada yapılan gözlemler sonucu ortaya konulmuştur. Yapılan analizler sonucu restorasyonu henüz tamamlanan Vefa Kilise Cami ve çevresini kapsayan tarihi çevrenin terk edilmiş durumu tespit edilmiş ve acilen stratejik ve bütüncül bir yaklaşımla korunması gerektiği sonucuna varılmıştır. İçerisinde pek çok tarihi yapıyı ve tescilli parseli barındıran bu bölgenin araştırılıp korunması mimarlık ve şehircilik açısından büyük önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of the study, carried out in the Vefa district of Fatih, Istanbul, is to draw attention to the current abandoned state of this historical district and to emphasize the urgency of its conservation. The changes that have been going on for centuries in the sample area determined as the building blocks around the Church Mosque in the historical Vefa district are presented with a literature review in order to comprehend the district's condition. Structural current situation usage analysis and SWOT analysis of this historical environment have been presented as a result of observations that had been made in the field. As a result of these analysis, it can be concluded that the abandoned state of the historical environment including the Vefa Church Mosque, whose restoration has just been completed, and its surroundings, should be urgently protected with a strategic and holistic approach. To research and conservation of this region, which contains many historical buildings and listed parcels, has great importance for architecture and urban planning.

Keywords