Cumhuriyet Döneminde Yetişen Kadın Klarnet Sanatçılarının Türkiye’de Klasik Müzik Etkinlikleri ve Klarnet Eğitimine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2022-33
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-14 09:17:49.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 504-520
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet döneminde yetişen kadın klarnet sanatçılarımızın ülkemizde katılım sağladıkları konser etkinliklerinin ve klarnet eğitiminin günümüz mevcut durumuna ilişkin görüşlerini tespit ederek, klarnet öğrencilerinin ve eğitimcilerinin bu görüşlerden yararlanmasını sağlamaktır. Ülkemizde Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra yetişen kadın klarnet sanatçılarımıza yarı yapılandırılmış görüşme tekniği yapılarak veriler alınmış, elde edilen veriler işlenerek yorumlanmıştır. Türkiye’de klarnet eğitiminin günümüzde gelmiş olduğu yer saptanmaya çalışılmıştır. Kadın klarnet sanatçılarımız, ülkemizdeki konser etkinliklerinin yaygınlaşması ve klarnet eğitim alanında yapılacak düzenlemeler hakkında düşüncelerini belirtmişlerdir. Bu doğrultuda okullarda eğitici konserlerin ve konferansların verilmesi, orkestra provalarına okullardan öğrencilerin davet edilmesi, okullarda müzik dinleme dersleri verilmesi, müzik eğitimi veren kurumların yaygınlaştırılması öne çıkan görüşlerdendir. Klarnet eğitimi alanında ise, sanatçı ve eğitimcilerimizin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları eğitim sonucu kazandıkları birikimin ilköğretim sınıflarından lisans düzeyindeki öğrencilere kadar olan ara sınıfların hepsi ile paylaşım içinde olmalarının faydalı olabileceği görüşü hâkim olmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the opinions of our female clarinetists who were educated in the republic period about the current state of concert events and clarinet education in our country and to ensure that clarinet students and educators benefit from their opinions. For this purpose, data were obtained with the semi-structured interview technique with the female clarinetists who were educated after the establishment of the republic in our country, and the obtained data were processed and interpreted. It has been tried to determine the levels of clarinet education today in Turkey. The female clarinetists expressed their oppinions on the spreading of concert activities in our country and arranging better clarinet education in our country. Giving educational concerts, conferences, and symposiums in schools, inviting students to rehearsals, preparing music listening lessons in schools, and disseminating music education institutions are among the prominent views on this matter. In the field of clarinet education, the opinion that it would be beneficial for our artists and instructors to share the knowledge they have gained as a result of their education at home and abroad with all intermediate classes from primary school classes to undergraduate students has prevailed.

Keywords