Türk Kültüründen Etnomodelleme Yansımaları

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 200-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihsel açıdan matematik ve kültür ilişkisi incelendiğinde gelişimlerinin birbirlerinden bağımsız olmadığı, uyum içerisinde ilerledikleri ve karşılıklı olarak birbirlerini güçlendirdikleri görülmektedir. Kültürel birikimlere paralel olarak ilerleyen matematiğin sadece okullarda öğrenilenlerle sınırlı olmayıp günlük yaşamdaki yerini, önemini ve kullanım sıklığını etkili bir biçimde ortaya koyan matematiksel modelleme uygulamaları da gün geçtikçe değer kazanmaktadır. Etnomodelleme ise kökleri kültürel eserlerin derinliklerine kadar işlemiş olan matematiksel fikir, olgu ve uygulamaların etnomatematiksel olarak ortaya çıkarılmasında ve incelenmesinde matematiksel modellemeden yararlanan bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı Türk kültürel tarihinde bulunan çeşitli durumlar, olgu ve olaylardan esinlenilerek ve model oluşturma etkinliklerinin prensiplerinden yararlanılarak oluşturulmuş etnomodelleme örneklerini sunmaktır. Bu yaklaşımın eğitimde etkili bir şekilde kullanılmasıyla öğrenciler geçmiş dönemlerde üretilmiş ve kullanılmış kültürel eserleri fark ederek kendi kültürel tarihlerine farkındalıkları artar, matematiğin sadece günümüzde olmazsa olmaz bir günlük yaşam aracı olmayıp geçmişte de önemli bir yere sahip olduğunu idrak ederler. Ayrıca matematiksel modellemenin de işe katılmasıyla okulda edindikleri akademik matematiksel bilgilerin gerçek dünyadaki kullanım yerlerini ve hayati önemini de kavramış olurlar.

Keywords

Abstract

When the relationship between mathematics and culture is examined historically, it is seen that their development is not independent of each other, they progress in harmony and mutually reinforce each other. Mathematical modeling applications that show the place, importance, and frequency of use of mathematics in daily life, not only limited to what is learned in schools, are gaining value day by day. Ethnomodelling is an approach that uses mathematical modeling to reveal and analyze mathematical ideas, facts and practices that are deeply rooted in cultural artifacts. The aim of this study is to present examples of ethnomodelling, inspired by various situations, facts, and events in Turkish cultural history, and utilizing the principles of model building activities. With the effective use of this approach in education, students become aware of the cultural artifacts produced and used in the past, and increase their awareness of their own cultural history. In addition, with the participation of mathematical modeling, they will understand the real-world usage and vital importance of the academic mathematical knowledge they have acquired at school.

Keywords