Etkileşimli Bilgilendirme Tasarımı

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 405-426
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. Yüzyılla birlikte giderek ivme kazanan dijital teknolojiler, etkileşimli bilgilendirme tasarımının görsel iletişimdeki etkinliğini hızlandırmıştır. Bu sayede gündelik yaşama daha büyük ölçekte entegre olabilen etkileşimli bilgilendirme tasarımları kullanıcı deneyimine bağlı olarak pek çok disiplinle ilişkilenir hale gelmektedir. Artık pek çok disiplin açısından bilgi paylaşımına hizmet edebilen etkileşimli bilgilendirme tasarımları, hedef kitleye yeni ve alternatif görme deneyimleri yaşatabilmektedir. Bu yönüyle araştırma bir grafik tasarım ürün olarak günümüzde giderek ivme kazanan etkileşimli bilgilendirme tasarımlarına odaklanmaktadır. Araştırma kapsamında yapılan literatür taraması, kullanıcı odaklı olan etkileşimli bilgilendirme tasarımı ürünlerinin görsel iletişimdeki önemini vurgulamaktadır. Tasarım problemi ve belirlenen içeriğe göre değişkenlik gösterebilen etkileşimli bilgilendirme tasarımları, hedef kitleye rol tanımlayan bir grafik ürün olarak görsel iletişime katkı sağlamaktadır. Tasarım anlayışı aracılığıyla dikkat çekmeyi amaçlayan görsel mesajda ses, video, fotoğraf, illüstrasyon veya tipografi gibi pek çok kavram birlikteliğinin varlığı söz konusudur. Tasarım sürecinde belirlenen yol haritasına göre şekillenebilen her bir tasarım anlayış, bilgiyi en etkin bir şekilde kullanıcı deneyimine sunma hedefi taşımaktadır. Bu doğrultuda tasarım sürecinin her bir aşaması, kullanıcı deneyimi göz ardı edilmeksizin titizlikle gözden geçirilmektedir. Tasarım süreciyle sağlanan görsel hiyerarşi, içeriği doğru biçimde yansıtma hedefi ile bilginin okunabilirliğine zarar vermemeli, tasarıma dikkat çekmeli ve hedef kitlenin algısını zorlaştırmamalıdır. Bu noktada tasarımcı yetenekleri etkileşimli bilgilendirme tasarımının dikkat çekme potansiyeli ile ürünün görsel iletişimdeki etkin değerini yükseltebilmektedir.

Keywords

Abstract

Digital technologies, which have gained momentum with the 21st century, have accelerated the effectiveness of interactive information design in visual communication. Thanks to this, interactive information designs that can be integrated into daily life on a larger scale could be associated with many disciplines depending on the user experience. Interactive information designs, which can help to share information in terms of many disciplines, can provide new and alternative visual experiences to the target audience. In this respect, the research focuses on interactive informational designs, which are gaining momentum as a graphic design product. The literature review conducted within the scope of the research emphasizes the importance of user-oriented interactive information design products in visual communication. Interactive information designs, which may vary according to the design problem and the determined content, contribute to visual communication as a graphic product that defines a role for the target audience. There are many conceptual combinations such as sound, video, photography, illustration or typography in the visual message, which aims to attract attention through the understanding of design. Each design approach, which can be shaped according to the roadmap determined during the design process, aims to present the information to the user experience in the most effective way. Accordingly, each stage of the design process is meticulously reviewed without ignoring the user experience. The visual hierarchy provided by the design process should not harm the readability of the information, draw attention to the design and not complicate the perception of the target audience, with the aim of accurately reflecting the content. At this point, the talents of the designer can increase the effective value of the product in visual communication with the potential of interactive information design to attract attention.

Keywords