Instagram’dan Alışveriş Yapan Tüketicilerin Satın Alma Davranışları ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Giresun İlinde Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 20:02:35.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 396-423
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı instagram’dan alışveriş yapan tüketicilerin demografik profilini ortaya koymak ve satın alma davranışları ile ilişkisini analiz etmektir. Bu amaçla Giresun ilinde yaşayan 18 yaş ve üzeri, instagram’dan en az bir kere alışveriş yapmış tüketiciler üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Sonuçlara göre instagram’dan alışveriş yapanların çoğunluğu genç, bekâr, yüksek eğitimli ve çeşitli meslek gruplarından kadın tüketicilerdir. Satın alma davranışlarıyla ilişkiler incelendiğinde kadınların instagram’dan alışveriş yaparken satıcı tarafından oluşturulan bilgilere daha çok güvendiği belirlenmiştir. Erkekler ise instagram’dan alışveriş sonrasında memnuniyet/memnuniyetsizliklerini kadınlara göre daha çok paylaşmaktadırlar. Kadınlar instagram’ı kolay alışveriş yapma imkânı sunduğu için tercih ederken erkekler instagram’daki yorumlara bakabilmeye önem vermektedirler. Tüketicilerin yaşa göre instagram’ı tercih nedenleri de değişmektedir. Genç tüketiciler için instagram’da yorumlara bakabilme imkânı önemliyken ileri yaştaki tüketiciler için fiyatların uygun olması daha önemlidir.

Keywords

Abstract

The main aim of this research is to reveal the demographic profile of consumers shopping on Instagram and to analyze its relationship with their purchasing behavior. For this purpose, a survey study was conducted on consumers aged 18 and over living in Giresun, who shopped from Instagram at least once. According to the results, the majority of people who shop on Instagram are young, single, highly educated, high-income and female consumers from various occupational groups. When the relationships with purchasing behaviors are examined, it has been determined that women shopping on instagram rely more on the information created by the seller before purchasing. Men are more likely to share their satisfaction/dissatisfaction after purchasing than women. While women prefer Instagram because it offers easy shopping opportunities, men give importance to look at the comments on Instagram. The reasons for preference   instagram also change according to age. While it is important for young consumers to view comments on Instagram, affordable prices are more important for older consumers than other groups.

Keywords