NAMAZ HAREKETLERİNİN KALÇA VE DİZ EKLEM HAREKET AÇIKLIKLARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 73-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin hareketsiz yaşam sonucu, ileri yaşlardaki bireylerde eklem, kas ve kemik yoğunluğu yetersizliklerine maruz kaldıkları bilinmektedir. Bu çalışmada, kalça ve diz eklem hareket açıklıklarında, İslam din inancı gereği aksatılmadan yapılan namaz ibadeti uygulamasının, ileriki yaşlarda karşılaşılan kalça ve diz eklem hareket açıklıklarına (EHA) etkisi amaçlanmıştır. Çalışmaya rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş bireyler dâhil edilmiştir. Bireylerden herhangi bir ortopedik, nörolojik ve damarsal hastalığı olanlar ve alt ekstremite ile ilgili önceden geçirilmiş bir cerrahi girişim öyküsü olanlar alınmamıştır. Çalışmaya yaşları 50- 70 arasında 70 gönüllü erkek birey katılmıştır. Denek gurubu olarak ergenliğinden itibaren vakit namazlarını devamlı kılmış 35 ve kontrol grubu olarak hiç kılmamış 35 olmak üzere toplam 70 kişi alınmıştır. Guruplar yerde sırtüstü yatar pozisyonda, pasif olarak her iki taraf kalça ve diz eklemlerinin bükme (flexion) (EHA) değerleri Goniometre aleti kullanılarak ölçülmüştür. EHA için referans olarak, Amerikan Ortopedi Derneği’nin (AAOS), Vücut kitle indeksi (VKİ) için World Health Organization (WHO) değerleri dikkate alınmıştır. Kalça ve diz EHA değerleri her iki gurup arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Yaşam boyu aksatmadan yapılan hafif egzersiz ve günlük namaz hareketlerinin, hareket kayıplarının giderilmesinde, ilgililere yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

It is known that individuals are exposed to inadequate joint, muscle and bone density in elderly people as a result of restless life. In this study, the effect of the practice of prayer in the hip and knee joint openings without any disruption in the belief of Islamic religion was aimed at the effect of hip and knee joint range of motion (EHA) encountered in later ages. Randomly selected individuals were included in the study. Patients with any orthopedic, neurological and vascular disease, and those with a history of previous surgery on the lower extremity were excluded. 70 volunteer male subjects aged 50-70 were included in the study. A total of 70 persons were included in the study group, 35 of whom made prayers from time of adolescence and 35 of them who did not render them as control groups. In the supine position, groups were measured passively using flexion (EHA) values of both hip and knee joints on both sides. As a reference to the EHA, the World Health Organization (WHO) values for the Body Mass Index (BMI) of the American Orthopedic Society (AAOS) were taken into account. Hip and knee ROM values were statistically significant between the two groups (p <0.01). It is thought that light exercise without daily disruptions and daily prayer movements may be a guide for the elimination of movement losses.

Keywords