TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ ÖRTMECE SÖZLER

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 52-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet İnsan zihnine ölüm kavramı girdiğinde korku, irkilme, bu kavramı dile getirmekten kaçınma; bu kavramın insan zihninde yarattığı kötü düşünce sebebiyle endişe duygusuyla karşı karşıya kalır. İşte insanoğlu ölüm kavramını dile getirirken kötü düşüncelerden uzaklaşmak, bu kavramın zihinde yarattığı kötü etkiyi azaltmak için ölüm duygusunu ya da ölümle ilgili sözcükleri insanı duygusal olarak rahatlatmayı amaçlayan örtmece dediğimiz bir sözcüğü güzel, kulağa ve zihne daha hoş gelen sözcüklerle adlandırmaya çalışmıştır. Bu çalışmada Türkmen Türkçesindeki ölümle ilgili örtmece sözlerden olan deyimleri inceledik. Bunları da ölümden sonra kullanılan örtmece sözler, ölümün yaklaştığını ifade eden örtmece sözler, ölümden kurtulmayı ifade eden örtmece sözler, zamansız ölmeyi ifade eden örtmece sözler şeklinde sınıflandırdık.

Keywords

Abstract

When he enters the notion of death in the human mind, a startle is avoided, even avoiding speaking this concept, because of the bad thought that this concept has created in the human mind. In order to reduce the bad effects of this concept in order to reduce the bad effects created by this concept in order to reduce the bad effect created by this concept in human mind, human beings tried to name a word which we call ın euphemism ın which aims to emotionally relieve the human being with the words cel nice bu and den better den. In this study, we have examined the idioms of death in Turkmen Turkish. These encapsulated verbs used after death, encompassing verbs expressing death approaching, euphemism which expresses rid of death, we have classified them as euphemism which expresses untimely death.

Keywords