Siyasal İletişim Sürecinde Emoji Kullanımı

Author :  

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 19:06:26.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 261-278
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı yeni iletişim teknolojileri ile iletişim sürecinde bir anlam aktarıcı olarak görev alan emojilerin siyasal iletişim sürecindeki kullanımını incelemektir. İletişim eyleminin başarısı, kaynak tarafından paylaşılan duygu ve düşüncelerin ve anlam aktarımının hedefteki iz düşümüne bağlıdır. Bu çerçevede iletişim teknolojileri anlamın doğru olarak aktarımında önemli bir işlev görmektedir.  Buna ilaveten yeni iletişim araçları dolayısıyla farklı kültürlerin, farklı kesimlerin ve farklı dilleri kullanan insanların giderek birbirlerine daha da yakınlaştıkları da görülmektedir. Farklılıkların birbirlerine anlam aktarımı belli bir ortaklığı da gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda beden dili küresel bir dil olarak anlam aktarımında önemli bir işlev görmektedir. Yeni iletişim teknolojileri üzerinden beden dilini kullanarak küresel bir dil oluşturmanın yeni aracını emojiler oluşturmaktadır. Söz konusu bu dil siyasal iletişim süreçlerinde hedef kitlelere uygun mesaj metinlerinin üretilmesi ve bunların uygun araçlarla desteklenmesinde de bir araç olarak tercih edilebilmektedir. Bu çalışma, temel olarak betimleyici bir çalışmadır. Çalışmada literatür taraması ve niceliksel içerik analizi yöntemi birlikte kullanılmış ve konu ile ilgili yapılmış çalışmalardan yararlanılmıştır. Çalışmanın temel varsayımı “siyasal iletişim sürecinde emojiler, ana mesajı destekleyici faydalı bir araçtır” şeklinde formüle edilmiştir. Çalışmanın sonucunda varsayımı destekleyici tespitler ortaya konulmuştur. Bu çerçevede siyasal iletişim süreçlerinde hedef kitlelere uygun mesaj metinlerinin üretilmesi ve bunların uygun araçlarla desteklenmesinde emojilerin de bir araç olarak tercih edilmesi, mesajlarda verilmek istenen anlamın doğru bir şekilde anlaşılmasına hizmet etmesi açısından önem arz ettiği değerlendirmesi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the use of emojis, which act as a meaning transmitter in the communication process with new communication technologies, in the political communication process. The success of the communication action depends on the projection of the feelings and thoughts shared by the source and the transfer of meaning on the target. In this context, communication technologies play an important role in conveying meaning correctly. In addition, it is seen that different cultures, different segments and people using different languages are getting closer to each other due to new communication tools. The transfer of meaning of differences to each other also necessitates a certain partnership. In this context, body language plays an important role in transferring meaning as a global language. Emojis are the new tool of creating a global language by using body language through new communication technologies. This language can also be preferred as a tool to produce appropriate message texts for target audiences in political communication processes and to support them with appropriate tools. This study is basically a descriptive study. In the study, literature review and quantitative content analysis method were used together and studies on the subject were used. The basic assumption of the study was formulated as “emojis are a useful tool to support the main message in the political communication process”. As a result of the study, findings supporting the hypothesis were revealed. In this context, it has been evaluated that it is important to produce appropriate message texts for target audiences in political communication processes and to prefer emojis as a tool in supporting them with appropriate tools, in terms of serving to understand the meaning intended to be given in messages correctly.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics