Yabancı Dil Eğitiminde 3 Aşamalı Tercüme ile Öğretim Metodu

Author :  

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 20:08:00.0
Language : İngilizce
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 547-561
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil eğitiminde kullanılan ve her biri belli bir bilimsel esasa dayandırılan metotlardan faydalanılarak yazılmış oldukça fazla sayıda kaynak piyasada mevcuttur. Fakat Türkiye’de bir türlü istenen dil eğitimi seviyesine özellikle Milli Eğitimde ulaşılamamış olması metot ve kaynak konusunda bir yeniliğe ihtiyaç olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye’nin farklı bölgelerinin değişik hayat şartlarından kaynaklanan farklı öğrenici profillerine sahip olduğu düşünüldüğünde bu farklı kitlelere aynı içerikle ulaşılamayacağı aşikardır.  Dil eğitiminde istenen hedefler aynı olduğuna ve değişemeyeceğine göre meselenin içerikten ziyade metot ile alakalı olduğu anlaşılmaktadır. Farklı profile sahip öğrenicilere hitap edebilecek ortak bir metot ile aynı sonuca ulaşmak mümkün ise elbette bu metot üzerine yoğunlaşmak gerektir. Yaklaşık on yıldır farklı öğrenici profillerine ve her tür meslek ve yaş grubundan insanlara uygulanan ve bu makaleye konu olan 3 Aşamalı Tercüme ile Öğretim Metodunda bu kazanımların kolayca elde edildiği ve hiç kayıp yaşanmadan eksiksiz bir başarıya ulaşıldığı tecrübe edilmiş ve ayrıntılarıyla bu makalede açıklanmıştır. Metotta kullanılan kısa hikâyeler için UMP Yayınları Merit Readers setindeki hikâyelerden istifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

There are a large number of resources on the market, each of which is based on certain scientific researches and written by making use of the methods used in foreign language education. However, the fact that the required level in language education could not be reached in Turkiye, especially in National Education, clearly reveals that there is a need for innovation in methods and resources. Considering that different geographical regions in Turkiye have different learner profiles, it is obvious that these different learners cannot be reached utilising the same content. Since the demanded goals in language education are the same and cannot be changed, it is understood that the issue is related to the method rather than the content. If it is possible to achieve the same result through a common method that can appeal to learners with different profiles, of course, it is necessary to focus on this method. It has been experienced and explained in detail in this article that these gains are easily acquired and a complete success is achieved without any loss using the teaching method by 3-Stage translation, which has been applied to different learner profiles and people from all kinds of professions and age groups for about ten years. For the short stories used in the method, the stories in the UMP Publications Merit Readers set were used.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics