Ortaöğretim Öğrencileri İçin Anahtar Yetkinlikler Envanteri Geliştirme Çalışması

Author:

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 20:15:01.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Ortaöğretim öğrencilerinin Türkiye Yeterlikler Çerçevesi tarafından geliştirilmiş olan ve 2018 yılından itibaren ortaöğretim ders planlarında yer alan 8 Anahtar Yetkinliğe sahip olma durumlarını ölçecek ölçme aracı geliştirmektir. Söz konusu yetkinlikler Anadilde iletişim, Yabancı dillerde iletişim, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, Dijital yetkinlik, Öğrenmeyi öğrenme, Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, İnisiyatif alma ve girişimcilik ve Kültürel farkındalık ve ifade şeklindedir. Bu bağlamda programlarda yer alan anahtar yetkinliklerin tanımlarına sadık kalarak tek bir envanter çatısında 4 farklı ölçme aracı geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçekler İletişim Becerileri Ölçeği, Matematik Bilimsel ve Dijital Yetkinlikler Ölçeği, Öğrenmeyi Öğrenme Ölçeği, Kültürel Farkındalık, Vatandaşlık ve Girişimcilik Ölçeği’dir. Her bir ölçek farklı yetkinlikleri ölçmektedir. Ölçekler tek tek kullanılabileceği gibi 8 Anahtar yetkinliğin tamamını ölçmek için bir arada da kullanılabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to develop a measurement tool that will measure the high school students' 8 Key Competencies developed by the Turkish Qualifications Framework and included in the high school education lesson plans since 2018. These competencies are Communication in mother tongue, Communication in foreign languages, Mathematical competency and basic competencies in science/technology, Digital competence, Learning to learn, Social and civic competencies, Sense of initiative and entrepreneurship, and Cultural awareness and expression. In this context, 4 different measurement tools have been developed in a single inventory framework, adhering to the definitions of key competencies in the programs. The developed scales are Communication Skills Scale, Mathematic Scientific and Digital Competencies Scale, Learning to Learn Scale, Cultural Awareness, Citizenship and Entrepreneurship Scale. Each scale measures different competencies. Scales can be used individually or together to measure all 8 Key competencies.

Keywords