Yabancılaşmanın Bir Görünümü Olarak Toplumsal İş Bölümü

Author :  

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 20:16:07.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 182-198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Karl Marx’ın metinlerinde iş bölümü ve onun toplumsal karakterine yaptığı vurguya ve bu kavramın yabancılaşma teorisindeki merkezi önemine odaklanmaktadır. Marx için iş bölümü servet üretiminin ve sonu gelmez gereksemeleri karşılamanın temel unsuru, insani yetileri kaybetmenin aracı ve emeğin nesneleşme sürecidir. İş bölümünün tanımına dair söz konusu karşıtlık aynı zamanda onun toplumsal karakterinin de belirleyicisidir. İşin bölümlenmesiyle birlikte insani güçlerin kullanımı servet üretiminde ve toplumların zenginliğinde faydalı bir araç olarak kabul ediliyor olsa da Marx’ın iş bölümüyle ilişkilendirdiği modern politik iktisadın yasası olarak kabul ettiği sermaye/ emek birikimidir. Bu nedenle Marx iş bölümünü insan emeğinin yabancılaşma içindeki bir görünümü olarak kavramaktadır.

Keywords

Abstract

This article focuses on Karl Marx's emphasis on the division of labor and its social character in his writings, and the central importance of this concept in the theory of alienation. For Marx, the division of labor is the essential element of producing wealth and satisfying endless needs, the means of losing human faculties, and the process of objectifying labor. This opposition to the definition of the division of labor is also the determinant of its social character. Although using labor forces with the division of labor is considered an effective tool in producing a wealth of societies, it is only the production of capital that Marx associates with the division of labor. Thus, Marx conceives the division of labor as an alienated manifestation of human labor.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics