Graham Swift’in Günyüzü Romanında Psikanaliz Yoluyla İnsan Zihnine Bir Bakış

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-29 13:04:39.0
Language : İngilizce
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edebiyatta psikanalitik yaklaşım, bir edebi eserde karakterin davranış ve eylemlerini şekillendirmede psikolojik motivasyonların ve çatışmaların rolünü vurgular. Bu makale, Graham Swift’in tek bir günde yaşanan olay-ların çağrışımsal bir anlatımını sunan zengin hayal gücüne sahip Günyüzü adlı eserini incelemektedir. Makale, Freudyen psikanalizin temel unsurlarından yararlanarak, edebi eserlerin yazarın ve karakterlerinin bilinçdışı arzularına, kaygılarına ve çatışmalarına erişme ve bunları analiz etme yollarını aydınlatmaktadır. Swift’in alışılmadık anlatım tekniği, bilinç akışı yoluyla gizemin ve insan zihninin yapısının ikna edici bir portresini oluşturmak için birinci şahıs anlatıcı, gerilim ve gizli anlamları kullanır. Makale, bir günden daha kısa bir sürede gerçekleşen bir anlatıda, deneyimlenen zamanın çocukluk travmalarını ve anılarını nasıl ortaya çıkarabileceğini tartışmayı amaçlar. Psikanalitik okumayla Freudyen bilinçdışı kavramı, id, ego ve süperegonun etkileri, bastırılmış arzular, duygular ve çocukluk travmaları ön plana çıkarılarak anlatıdaki tek günlük şablon yapıbozumuna uğratılıp kahramanın kimlik gelişim süreci ortaya çıkarılır. Makale, karakterlerin eylem ve davranışlarının altında yatan karmaşık psikolojik motivasyonları ve çatışmaları analiz etmek için Freud’un teorilerinden yararlanarak metnin eleştirel bir analizini sunmayı amaçlar. Makale, metnin kapsamlı bir incelemesini sunmakta ve edebiyatın, yazarın ve karakterlerinin bilinçdışı arzularına, kaygılarına ve çatışmalarına erişmek ve bunları analiz etmek için bir araç olarak nasıl hizmet edebileceğine dair iç görüler ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The psychoanalytic approach to literature emphasizes the role of psychological motivations and conflicts in shaping a character’s behavior and actions in a literary work. This article explores Graham Swift’s The Light of Day, a richly-imagined narrative that offers an evocative account of events in a single day. By drawing on the major elements of Freud’s psychoanalysis, the article illuminates how literary works offer a means of accessing and analyzing the unconscious desires, anxieties, and conflicts of the author and their characters. Swift’s narrative technique is unconventional, employing the first-person narrator, suspense, and hidden meanings to create a convincing portrait of mystery and the structure of the human mind through the stream of consciousness. The article investigates how experienced time can reveal childhood traumas and memories within a narrative that takes place in less than a day. By using psychoanalytic rea-ding, the Freudian concept of the unconscious, the effects of the id, ego, and superego, repressed desires, feelings, and childhood traumas are brought to the forefront to deconstruct the single-day framework and reveal the protagonist's developmental process of identity. The article offers a critical analysis of the text, drawing on the theories of Freud to analyze the complex psychological motivations and conflicts that underlie the actions and behaviors of the characters. The article provides a comprehensive exploration of the text and offers insights into how literature can serve as a means of accessing and analyzing the unconscious desires, anxieties, and conflicts of the author and their characters.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics