Çerkeslerde Düğün Adetleri ve Müzik Ritüelleri: Düzce Merkez Bataklıçiftlik Köyü Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-29 13:05:30.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 40-66
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

19. yüzyılın ortalarında Osmanlı Devleti Kafkaslardan ciddi anlamda büyük bir göç dalgasıyla karşıya kalmıştır. Bu göçün ana sebebi Rusların Kafkasya bölgesindeki halklara uyguladığı baskıcı tutumu ve siyasi, askeri yaptırımlarıdır. Kafkaslardan Anadolu’ya göç etmek zorunda kalan halkalardan birisi de Adige-Çerkeslerdir. Başta Marmara ve Karadeniz bölgeleri olmak üzere pek çok şehirde iskânları sağlanan Çerkesler Osmanlıya ve sonrasında Cumhuriyete bağlı, vatansever bir millet olarak tanınmaktadırlar. Çerkes göçünün yoğun yaşandığı şehirlerden birisi de Düzce’dir. Düzce kültürel anlamda son derece renkli etnik kimliklerin bir arada yaşadığı bir şehirdir. Çerkes, Abhaz, Gürcü gibi çok sayıda halk huzur içinde yaklaşık 2 asırdır Düzce’de varlık göstermektedir. Bu araştırmanın amacı Düzce il merkezine bağlı Bataklıçiftlik Köyünde yaşayan Çerkeslerin düğün adetlerini ve müzik ritüellerini tüm yönleriyle ortaya koymaktır.  Araştırmada nitel araştırma modellerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmada köy sakinleriyle görüşmeler yapılmış, dokümanlar, fotoğraflar temin edilip, tasniflenmiş, doğrudan ve direkt gözlemlerle sahada bulunulmuştur. Çalışmanın sonucunda Düzce Bataklıçiftlik Köyünde yaşayan Çerkeslerin eskiden olduğu gibi günümüzde de gelenek ve göreneklerine bağlı kalmaya gayret ettikleri görülmüştür. Düğün merasimlerinde müziğin ve yapılan dansların kültürün devamlılığı noktasında önemli bir yerinin olduğu gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

In the middle of the 19th century, the Ottoman Empire faced a serious migration from the Caucasus. The main reason for this migration is the oppressive attitude of the Russians to the peoples in the Caucasus region and their political and military sanctions. One of the people who had to migrate from the Caucasus to Anatolia is the Adige-Circassians. Circassians, who were settled in many cities, especially in the Marmara and Black Sea regions, are known as a patriotic nation, loyal to the Ottoman Empire and later to the Republic. One of the cities where Circassian immigration is intense is Düzce. Düzce is a city where culturally very colorful ethnic identities live together. Many peoples such as Circassians, Abkhaz and Georgians have been peacefully present in Düzce for about 2 centuries. The aim of this research is to reveal the wedding customs and musical rituals of the Circassians living in Bataklıçiftlik Village of Düzce city center in all aspects. Case study, one of the qualitative research models, was used in the research. In the study, interviews were held with the village residents, documents, photographs were obtained, classified, and made in the field with direct and direct observations. As a result of the study, it has been seen that the Circassians living in Düzce Bataklıçiftlik Village try to stick to their traditions and customs today as they used to. It has been observed that music and dances in wedding ceremonies have an important place in the continuity of culture.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics