Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Müdafiden Yararlanma Hakkı (m. 6/3-c)

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-06 10:51:04.0
Language : Türkçe
Konu : Anayasa Hukuku
Number of pages: 230-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müdafi, adil yargılanmanın temelini oluşturan, savunma hakkının hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayan bağımsız bir süjedir. Müdafi olmadan sanık olmaz kuralı temel prensiplerdendir. Müdafi, şüpheli ve sanığın yararına olacak şekilde maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına hizmet etmektedir. Adil yargılanma hakkı ancak kişinin yargılamaya etkin bir şekilde katılması ile korunabilecek ve gerçekleştirilebilecektir. Müdafiden yararlanma hakkına gerek duyulması, savunma hakkının ceza yargılamasındaki öneminden kaynaklıdır. Müdafiden yararlanma hakkı, hem savunmanın etkili bir şekilde yapılmasını sağlamakta hem de adil bir ceza muhakemesi bakımından önemli olan silahların eşitliği ilkesinin uygulanmasını sağlamaktadır. Ayrıca şüpheli veya sanığın yargılama sürecinde kendini güvende hissetmesi, şüpheli veya sanığın hukuki bilgi eksikliğinin giderilmesi, şüpheli veya sanık konumunda olan kişide uyandırdığı olumsuz psikolojini giderilmesi ve delillere ve dosya içeriklerine ulaşılmada kolaylık savunmanın müdafi aracılığıyla yapılmasını gerekli kılan nedenlerdendir. Müdafinin yargılama sürecindeki bu etkinliği ve gerekliliği müdafiden yararlanma hakkının hem anayasal metinlerde hem de uluslararası metinlerde de düzenlenme gerekçesidir. Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 6/3-c’de müdafiden yararlanma hakkı düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, sanık kendini bizzat savunma, kendi seçeceği bir avukat atama veya mali imkanları yetersiz ve isnat edilen suçun ağırlığı, davanın karmaşık yapısı ile sanığı kişisel durumu dikkate alınarak adaletin selametinin gerektirmesi halinde ücretsiz müdafiden yaralanma hakkına sahiptir.

Keywords

Abstract

The defense counsel is an independent subject that forms the basis of a fair trial and plays an important role in the realization of the right to defense. The rule that there can be no accused without a lawyer is one of the basic principles. The defense counsel serves to reveal the material truth for the benefit of the suspect and the accused. The right to a fair trial can only be protected and realized if the person actively participates in the trial. The need for the right to benefit from a defense counsel stems from the importance of the right to defense in criminal proceedings. The right to benefit from a defense counsel both ensures effective defense and ensures the implementation of the principle of equality of arms, which is important for a fair criminal procedure. In addition, the suspect or the accused feel safe during the trial process, the suspect or the accused's lack of legal knowledge is eliminated, the negative psychology aroused in the suspect or the accused person, and the convenience in accessing the evidence and the contents of the file are the reasons that make it necessary to make the defense through the defense counsel. This activity and necessity of the defense counsel in the trial process is the reason why the right to benefit from the lawyer is regulated in both constitutional texts and international texts. In this context, the article of the European Convention on Human Rights. In 6/3-c, the right to benefit from a lawyer is regulated. According to the aforementioned regulation, the accused has the right to defend himself, to appoint a lawyer of his own choice, or to benefit from a free lawyer if the soundness of justice requires it, taking into account the insufficient financial means and the gravity of the alleged crime, the complex structure of the case and the personal situation of the accused.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics