Kabaceviz Takım Şelalelerinin (Samsun) Jeoturizm Potansiyeli

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-13 19:45:33.0
Language : Türkçe
Konu : Fiziki Coğrafya
Number of pages: 354-378
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Samsun ilinin Çarşamba ilçesine bağlı Kabaceviz mahallesi sınırları içerisinde kalan Kabaceviz Takım Şelalelerinin jeoturizm potansiyeli incelenmiştir. Çalışmanın amacı, şimdiye kadar bilimsel bir çalışmaya konu olmayan bu önemli jeomorfositin turizm potansiyelini M-GAM yöntemiyle belirlemek ve tanıtımına katkı sağlamaktır. Şelaleler, görsel açıdan oluşturduğu peyzajı ve çevresindeki bozulmamış doğal yapısıyla jeoturizmin gelişimi için büyük bir potansiyele sahiptir. Güllü Deresi vadisinin aşağı çığırında farklı yükseklik ve genişlikte peş peşe altı basamaktan oluşan Kabaceviz Takım Şelaleleri hem jeomorfosit olarak hem de çevresindeki doğal ortam özellikleri ile zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Çalışmaya ait veriler, arazi gözlem ve ölçümleri ile ziyaretçilere uygulanan anketin sonuçlarının değerlendirilmesi ile elde edilmiştir. Kabaceviz Takım Şelalelerinin jeoturizm potansiyelinin belirlenmesinde Modifiye Jeosit Değerlendirme Modeli (M-GAM) kullanılmıştır. M-GAM modeli, her bir alt göstergenin araştırmacıların yanı sıra ziyaretçiler tarafından da değerlendirmesine olanak tanıdığı için anlamlı ve objektif bir bakış açısıyla daha doğru değerlendirmelerin yapılmasına imkân vermektedir. Çalışma sonunda uygulanan bu modele göre Kabaceviz Takım Şelaleleri ana değerlerden 8.11puan alırken ek değerlerden 5.22 puan almıştır. Elde edilen bu puan ise jeomorfositin M-GAM matrisinde Z32 bölümünde yer almasını sağlamıştır. Bu durum jeomorfositin yüksek bilimsel, estetik ve koruma değerlerine sahip olmakla birlikte, gelen turist sayısının ve yatırımların yetersiz olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte tanıtım faaliyetleri, temel turizm altyapısı, ziyaretçi merkezleri ve turist rehberliği hizmetlerinin iyileştirilmesi daha fazla ziyaretçinin buraya gelmesine imkân sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, the geotourism potential of Kabaceviz Team Waterfalls within the borders of Kabaceviz neighborhood of Çarşamba district of Samsun province was examined. The aim of the study is to determine the tourism potential of this important geomorphosite, which has not been the subject of a scientific study so far, by M-GAM method and to contribute to its promotion. The waterfalls have a great potential for the development of geotourism with its visual landscape and the unspoiled natural structure around it. Kabaceviz Team Waterfalls, consisting of six successive cascades of different heights and widths in the lower course of Güllü Creek valley, has a rich diversity both as a geomorphosite and with its surrounding natural environment features. The data for the study were obtained through field observations and measurements and the evaluation of the results of the questionnaire applied to visitors. Modified Geosite Assessment Model (M-GAM) was used to determine the geotourism potential of Kabaceviz Team Waterfalls. Since the M-GAM model allows each sub-indicator to be evaluated by visitors as well as researchers, it allows more accurate evaluations to be made from a meaningful and objective perspective. According to this model applied at the end of the study, Kabaceviz Team Waterfalls received 8.11 points from the main values and 5.22 points from the additional values. This score enabled the geomorphosite to be included in the Z32 section of the M-GAM matrix. This shows that although the geomorphosite has high scientific, aesthetic and conservation values, the number of tourists and investments are insufficient. However, improving promotional activities, basic tourism infrastructure, visitor centers and tourist guidance services will allow more visitors to come here.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics