Türkiye’de ve Bazı Ülkelerdeki Öğretmen Kariyer Basamakları ile Yükselme Kriterleri

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 622-648
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmen kariyeri, öğretmenin mesleki gelişimi ve ilerlemesini ifade eden bir yolculuktur. Bu kariyer, öğretmenin uzmanlık alanında ilerlemesi, yönetici veya eğitim lideri olarak ilerlemesi ve eğitim sistemi içinde fırsatlar elde etmesine yardımcı olur. Öğretmenlik kariyer basamakları, öğretmenin becerileri, deneyimleri ve eğitim seviyesi dikkate alınarak belirlenir. Öğretmenler için bu basamaklar, mesleki hedeflere ulaşmada rehberlik eder ve gerekli beceri ve deneyimleri kazanmalarına yardımcı olur. Öğretmen kariyeri, öğretmenlerin mesleki gelişimini yöneten ve ilerlemelerini destekleyen bir sistemdir. Bu bağlamda yapılan araştırmada, Türkiye’de ve değişik ülkelerde öğretmenlere yönelik yapılan kariyer planlamalarının nasıl yapıldığı ve kariyer kriterlerinin neler olduğu belirlenmiştir.  Araştırmada ele alınan ülkeler arasında, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Kanada, Singapur, Avusturalya ve Türkiye bulunmaktadır. Bu ülkelerin öğretmenlik kariyer basamakları ve yükselme kriterleri karşılaştırılmıştır. Almanya’daki kariyer basamakları, öğretmen adayı, öğretmen, bölüm başkanı, okul müdürü, eğitim müfettişi ve eğitim bölge müdür şeklindedir. Fransa'da kariyer basamakları, öğretmen adayı, öğretmen, uzman öğretmen, müdür yardımcısı, müdür, bölge eğitim müdürü, müfettiş şeklinde bir yol izler. İngiltere'de kariyer basamakları, öğretmen adayı, öğretmen, nitelikli öğretmen, ileri düzey öğretmen, okul müdürü, eğitim bölge müdürü ve müfettiş şeklinde seyreder. Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmenlerin kariyer basamakları, aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen, lider öğretmen veya bölüm başkanı, müdür yardımcısı, müdür ve müfettiş şeklinde bir kariyer izler. Finlandiya'daki öğretmenlerin kariyer basamakları, öğretmen ve okul müdürü şeklindedir.  Kanada'da kariyer basamakları, öğretmen, lider öğretmen, okul müdür yardımcısı, okul müdürü ve müfettiş şeklinde ilerlemektedir. Singapur'da öğretmenlerin kariyer basamakları öğretim kariyeri, liderlik kariyeri ve kıdemli uzman kariyeri olarak üç dala ayrılmıştır. Avustralya'da öğretmenlerin kariyer basamakları, mezun öğretmenler, uzman öğretmen, yüksek seviyede başarılı öğretmen, başöğretmen, müdür yardımcısı, müdür ve müfettiş şeklindedir. Türkiye’de ise aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı, müdür, yönetici, müfettiştir şeklindedir. Öğretmen kariyeri, ülkeden ülkeye farklılık gösterse de genel olarak deneyim, performans ve liderlik becerileri üzerine kurulmuştur. Başlangıç seviyesindeki öğretmenler, zamanla deneyim kazanarak ve performans kriterlerini yerine getirerek kariyer basamaklarında ilerlemektedir. Öğretmenlikte ortak özellikler olduğu gibi farklı nitelikler de bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

A teaching career is a path that represents a teacher's professional development and progression. This career path assists teachers in advancing in their areas of expertise, progressing as administrators or educational leaders, and gaining opportunities within the education system. The career ladder for teachers is determined based on their skills, experiences, and educational level. These steps help teachers achieve professional goals and acquire the necessary skills and experience. The teaching career is a system that manages teachers' professional development and supports their advancement. This research examined the career planning processes for teachers in Turkiye and various countries, and the criteria for career advancement was determinated. Among the countries researched are Germany, France, the United Kingdom, the United States, Finland, Canada, Singapore, Australia, and Turkiye. The career pathway and promotion criteria for teaching positions in these countries were compared.  In Germany, the career ladder for teachers consists of the following steps; teacher candidate, teacher, department head, school principal, education inspector, and education district director. In France, the career progression for teachers follows the path of teacher candidate, teacher, expert teacher, principal, regional education director, and inspector. In the United Kingdom, teachers' career stages are candidate, qualified teacher, advanced teacher, principal, education district director, and inspector. In the United States, the career progression for teachers includes the positions of candidate teacher, teacher, expert teacher, lead teacher or department head, principal, and inspector. In Finland, the career stages for teachers are teacher and principal. In Canada, the teacher career path includes the positions of teacher, lead teacher, principal, and inspector. In Singapore, teachers' career stages are teaching, leadership, and senior specialist. In Australia, the career ladder for teachers includes graduate teachers, expert teacher, highly accomplished teacher, lead teacher, principal, and inspector. In Turkey, teachers' career stages are candidate teacher, expert teacher, senior teacher, assistant principal or deputy principal, principal, administrator, and inspector. The teaching career varies from country to country but is generally based on experience, performance, and leadership skills. Beginner teachers progress through career levels by gaining experience and meeting performance criteria over time. While there are common characteristics in teaching, different qualities have also appeared.

Keywords