Tasavvufî Bir Metnin Psikanalitik İncelemesi: Mustafa Kutlu “Sır” Öyküsü

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-15 22:33:22.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 254-266
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edebiyat özelinde psikanalitik yaklaşım, herhangi bir edebî eserde kahramanın ya da kahramanların ruhsal ve zihinsel dünyalarını inceleme üzerine yapılmaktadır. Bu bağlamda Tasavvufî bir yazar olarak bilinen Mustafa Kutlu’nun kitabına adını veren “Sır” adlı öyküsü bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bilhassa Freud üzerinden bilinen psikanaliz yöntemi, özellikle bireyin günlük yaşamının bilinçaltına yansıyan etkileri üzerinden incelenmektedir. Bu bağlamda bireyin rüyalarla veya bedenin farkında olmadan verdiği tepkilerden oluşan etkenler psikanalizin inceleme alanına girmektedir. Kutlu’nun İslâmi bakış açısıyla kaleme aldığı öyküsü, bilinçaltı ve bilinçdışı arasındaki çatışmayı sunmaktadır. Makale, Tasavvufî bir esere sadece dini açıdan değil, vicdan ve zihin çatışmalarının da olduğu psikanaliz yöntemiyle söz konusu öykünün incelenebileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, makalede bireyin inançları, bilinçaltı ve bilinçdışı arasındaki çatışmanın psikanaliz yöntemiyle ortaya koyulması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

The psychoanalytic approach in literature is based on examining the spiritual and mental worlds of the protagonist or protagonists in any literary work. In this context, Mustafa Kutlu, who is known as a Sufi writer, is the main subject of this study with his story titled "Sır". The method of psychoanalysis, known especially through Freud, is analyzed especially through the effects of the individual's daily life reflected in the subconscious. In this context, the factors consisting of the individual's dreams or the reactions of the body without realization is the concept of psychoanalysis. Kutlu's story, written from an Islamic perspective, presents the conflict between the subconscious and the unconscious. The article aims to show that a Sufi work can be analyzed not only from a religious point of view but also from the point of view of psychoanalysis in which conflicts of conscience and mind are also present. In this context, the article aims to reveal the conflict between the individual's beliefs, subconscious and unconscious through the method of psychoanalysis.

Keywords