“Heidi (1974)” Projesinin Gelişimi ve Bu Sürecin Hayao Miyazaki Sinemasına Katkısı

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 319-336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayao Miyazaki’nin çalışmalarında öne çıkan niteliklerden biri canlandırma filmlerinde güçlü kız çocuklarını başrol karakteri olarak kullanmış olmasıdır. Miyazaki'nin bu tercihi, kız çocuklarının gücünü ve potansiyelini vurgulayarak, onlara ilham veren karakterler ve hikayeler yaratma amacını yansıtmaktadır. Miyazaki, filmleri sayesinde toplumsal cinsiyet rolleri ve eşitlik konularının tartışılması için önemli bir alan yaratarak bu konular ile ilgili çözümlerin üretilmesine katkı sağlamaktadır. Güçlü kız çocuklarının temsilinin (İng. Girlhood Narratives) canlandırma filmlerinde artması, genç kızlara ve diğer izleyicilere ilham verici bir model de sunmaktadır. Miyazaki'nin kız çocuklarının dişil niteliklerinin olumlu yönlerini öne çıkaran projeleri, canlandırma sineması aracılığıyla büyük kitlelere ulaşarak bu sanatın toplum üstündeki dönüştürücü gücünü de göstermektedir. Güçlü kız çocukları, kişilik ve davranış yapılarına uygun biçimde etrafındaki diğer karakterleri de etkileyerek, Miyazaki’nin filmlerinin anlatı yapısını ve olayların oluşunu da şekillendirmektedir. Miyazaki'nin filmleri, bu ve benzeri pek çok olumlu nitelikleri nedeniyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeni ile karşılanmaktadır. Miyazaki'nin filmlerinde anlatının kendisi de başrol tercihine uygun biçimde, enerjik, eğlenceli ve genel olarak savaş karşıtı bir yolla oluşmaktadır.  Otör yönetmen olarak projeler gerçekleştirmeden önce yer aldığı kız çocuk başrollü projeler ve bu projelere dair süreçlerin incelenmesi, Miyazaki’nin kız başrol tercihi çevresinde şekillenen sinematik anlatısının anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu amaçla Miyazaki’nin 1971-1974 yılları arasında gerçekleşen (Panda Kopanda filmleri ve Heidi serisi) ve yanı sıra gerçekleşmemiş ilişkili projeleri (Pippi Uzunçorap ve Yuki’nin Güneşi), bu projelere neden olan tarihsel olaylar ile birlikte 2014 yılında ortaya çıkmış yeni bilgiler sayesinde incelenmiştir. Bu çalışma, Miyazaki'nin sanatsal vizyonunun ve toplumsal etkisinin daha derinlemesine anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

One of the prominent qualities in Hayao Miyazaki's works is his use of strong female protagonists in animated films. Miyazaki's choice reflects his intention to create inspiring characters and stories that emphasize the power and potential of girls, highlighting their strengths. Through his films, Miyazaki has created an important platform for discussing gender roles and equality, contributing to the generation of solutions in these areas. The increasing representation of strong girls in animated films also provides an inspiring model for young girls and other viewers. Miyazaki's projects that highlight the positive aspects of girls' femininity, through the medium of animation, reach large audiences and demonstrate the transformative power of this art form in society. Strong girls, through their personalities and behaviors, also influence the surrounding characters, shaping the narrative structure and development of events in Miyazaki's films. Due to these and many other positive qualities, Miyazaki's films are well-received by a wide range of audiences. The storytelling in Miyazaki's films itself is energetic, entertaining, and generally anti-war, aligning with his preference for female protagonists. Examining the projects where Miyazaki served as an author-director and the processes related to these girl-led projects will contribute to understanding Miyazaki's cinematic narrative shaped around his choice of female leads. Hence, the objective of this research is to delve into Miyazaki's body of work spanning from 1971 to 1974, encompassing the Panda Kopanda films and the Heidi series, along with associated unrealized projects like Pippi Longstocking and Yuki's Sun. This examination will be informed by recently discovered historical information that influenced these projects in 2014. By undertaking this study, the aim is to provide valuable insights into Miyazaki's artistic vision and the profound social impact of his works.

Keywords