New York Avangardında Robert Motherwell’in Kolaj Çalışmaları Üzerine İnceleme

Author:

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 21:06:55.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 555-566
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Soyut Dışavurumculuk hareketinin ortaya çıktığı dönemde etkili bir sanatçı olarak Robert Motherwell (1915-1991), güçlü resimleriyle tanınmasına rağmen, kolaj alanına yaptığı yenilikçi yaklaşımla da sanat dünyasında önemli bir iz bırakmıştır. Pablo Picasso ve Kurt Schwitters gibi sanatçıların eserlerinden etkilenmiş olan Motherwell, farklı malzemeler ve teknikler deneyerek kolaj unsurlarını resimlerine dahil etmeye başlamıştır. Bu dönemdeki çalışmaları, sonraki yıllarda Motherwell’in kolaja olan yoğun ilgisinin temelini oluşturmuştur. Eski kitap sayfaları, gazete parçaları ve yırtık kağıtlar gibi buluntu malzemelerini kullanarak karmaşık kompozisyonlar oluşturan Motherwell, eserlerinde sezgisel ve yöntemsel bir yaklaşım sergilemiştir. Yırtma ve katmanlama işlemleri, eserlerine dokusal bir zenginlik kazandırmış ve Motherwell’in kolajlarının karakteristik özelliklerini oluşturmuştur. Motherwell’in kolajlarında keşfedilen temalar ve sembolizm, insanın varoluşsal kaygıları ve duygusal deneyimlerine odaklanmaktadır. Soyut şekiller, harfler ve çelişkili imgelerin birleşimiyle Motherwell, izleyicilere insan deneyimlerinin karmaşıklığını düşündürme fırsatı sunmuştur. Motherwell’in sanatsal etkilerini, yöntemlerini ve keşfettiği temaları inceleyerek, bu makale modern sanatın geniş bağlamında, kolaj çalışmalarının derin etkisini aydınlatmayı hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

Robert Motherwell (1915-1991), as an influential artist in the period when the Abstract Expressionism movement emerged, left an important mark in the art world with his innovative approach to the field of collage, although he was known for his powerful paintings. Influenced by the works of artists such as Pablo Picasso and Kurt Schwitters, Motherwell began to incorporate collage elements into her paintings by experimenting with different materials and techniques. His work during this period formed the basis of Motherwell’s intense interest in collage in the years that followed. Creating complex compositions using found materials such as old book pages, newspaper scraps and torn papers, Motherwell displayed an intuitive and methodical approach in her works. The tearing and layering processes gave his works a textural richness and formed the characteristic features of Motherwell’s collages. The themes and symbolism explored in Motherwell’s collages focus on human existential concerns and emotional experiences. With its combination of abstract shapes, letters and contradictory images, Motherwell offered viewers the opportunity to reflect on the complexity of human experiences. By examining Motherwell’s artistic influences, methods and themes, this article aims to illuminate the profound impact of her collage work in the broader context of modern art.

Keywords