Sahne Tasarım Eğitiminde Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) Teknolojileri

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 224-240
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzdeki hızlı teknolojik ilerlemeler, sahne tasarımı eğitiminde yenilikçi fırsatlar ve yaklaşımlar sunmaktadır. Sahne tasarımı, sanatsal ve teknik becerilerin bir araya geldiği bir disiplindir ve bu alana dijital teknolojilerin entegrasyonu, öğrencilere daha geniş bir yaratıcı platform sağlamaktadır. Dijital teknolojiler, öğrencilere gerçekçi sahne deneyimleri sunarak sanatsal ifadelerini daha etkileyici bir şekilde iletmelerine olanak tanır. Ayrıca, teknoloji kullanımı, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve teknik kapasitelerini geliştirmelerini sağlayarak sahne tasarımında daha ileri seviyelere ulaşmalarına yardımcı olur. Öğrencilere dijital araçları ve yazılımları kullanmayı öğretmek için teknik eğitimler ve atölye çalışmalarına ihtiyaç vardır. Sahne mekanlarının dijital ortamlarda tasarlanması ve 3B modellemelerin yapılması gibi uygulamalar, öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmelerini sağlar. Ayrıca, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin kullanımıyla öğrenciler, sahne deneyimlerini simüle edebilir ve farklı senaryoları hızlı bir şekilde deneyimleyebilir. Bu çalışma, sahne tasarımı eğitimi için önerilen dijital teknolojilerin kullanımına yönelik yeni bir teknoloji olan ‘sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR)’ teknolojilerini ele almaktadır. Bunun yansıra sahne tasarımı eğitiminde dijital teknolojilerin neden öğrenilmesi gerektiğinin üzerinde durulmaktadır. Makalede ayrıca, sahne tasarımı eğitiminde dijital teknolojilerin yöntemleri ve faydaları ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı sahne tasarımı eğitiminde dijital teknolojilerin kullanımıyla, öğrencilerin yaratıcılığını teşvik etmesine bir kaynak oluşturmaktır. Dijital teknolojilerin sahne tasarımı eğitimine entegrasyonu, öğrencilerin gelecekteki sahne tasarımı projelerinde daha yenilikçi ve etkileyici çalışmalar yapmalarına yardımcı olacaktır. Sahne tasarımı eğitiminde dijital teknolojilerin yeni metotlarının keşfedilmesi, bu alanda daha ileri araştırmaların yapılmasını teşvik edecektir.

Keywords

Abstract

Today's rapid technological advances offer innovative opportunities and approaches in stage design education. Stage design is a discipline where artistic and technical skills come together, and the integration of digital technologies into this field provides students with a broader creative platform. Digital technologies provide students with realistic stage experiences, allowing them to communicate their artistic expression more impressively. In addition, using technology helps students develop their creativity and technical capacity, helping them reach more advanced levels in stage design. Technical training and workshops are needed to teach students how to use digital tools and software. Practices such as designing stage spaces in digital environments and making 3D modeling enable students to develop their technical skills. Moreover, using virtual and augmented reality technologies, students can simulate stage experiences and practice different scenarios quickly. This study deals with 'virtual reality (VR) and augmented reality (AR)' technologies, a new technology for the use of digital technologies proposed for stage design education. It also emphasizes why digital technologies should be learned in stage design education. The article also discusses the methods and benefits of digital technologies in stage design education. The study aims to create a resource to encourage students' creativity through the use of digital technologies in stage design education. Integrating digital technologies into stage design education will help students make more innovative and impressive works in their future stage design projects. Exploring new methods of digital technologies in stage design education will encourage further research in this field.

Keywords