Halkla İlişkilere Eleştirel Bir Bakış

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 21:20:23.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 608-621
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İçinde yaşamakta olduğumuz dijital dünyanın en önemli kavramlarından biri şüphesiz ki imajdır. Hem kurumsal örgütler hem de bireyler ellerindeki tüm imkânlarıyla kendilerinin imajını en iyi şekilde inşa etme çabasındalar. Bireysel sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflardan tutalım resmi kurumların website içeriklerine kadar ve sabah evden çıkarken ayna karşısında kendine çeki düzen verme girişiminden profesyonel manipülatörlerin manipülasyonlarına kadar hepsi birer imaj inşa etme, gerçeği yeniden üretme ve algı yönetme çabalarıdır.  Artık imaj gerçeklerle örtüşen değil sadece gerçeğin gömleğini giymiş sahtelerden ibaret olmuştur. Bu çabaların ardında yatan mantık aslında, insanların gerçeğe dair algılarının değiştirilmesidir. Gerçekleri doğru bilgilerle yansıtmak yerine, gerçekleri sahte bilgilerle olduğundan daha güzel, daha iyi, daha güçlü ve daha demokratik göstermek amaçlanmaktadır. Elbette ki günümüz kapitalist dünyasında bu işi hem siyasi hem de ekonomik gücü elinde tutunlar ve tutmak isteyenler için en iyi yapanlardan biri de halkla ilişkileri endüstrisidir. Çalışmada, halk ve ilişki kavramlarından hareket edilerek halkla ilişkilerin yaygın ve alternatif tanımları, halkla ilişkilerin gelişme modelleri ve tarihsel gelişimi üzerine durulmuştur. Bununla birlikte, halkla ilişkilerin halkla ilişkilerini yapan egemen çalışmaların aksine, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ve halkla ilişkilere yönelik kuramsal yaklaşımlar eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Özellikle halkla ilişkilere yönelik bilinen ve alışagelmiş kuramsal açıklamalar eleştirel bakış açısıyla sentezlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

One of the most important concepts of the digital world we live in is undoubtedly image. Both corporate organizations and individuals are trying to build their own image in the best way with all the means in their access. From the photos shared on individual social media accounts to the website contents of official institutions, from the attempt to make up in front of the mirror when leaving home in the morning to the manipulations of professional manipulators, they are all efforts to build an image, reproduce reality and manage perception. The image is no longer a match with the truth, but only the fakes wearing the shirt of the truth. The rationality behind these efforts is to change people's perceptions of reality. Instead of reflecting the realities with correct information, it is aimed to show the realities as more beautiful, better, stronger and more democratic than it was with false information. Of course, in today's capitalist world, the public relations industry is one of the best performers for those who hold both political and economic power, and those who want to keep it. The study focuses on common and alternative definitions of public relations, development models and historical development of public relations, based on the concepts of public and relations. However, unlike the dominant studies on public relations, the historical development of public relations and theoretical approaches to public relations have been critically evaluated. In particular, known and customary theoretical explanations for public relations have been tried to be synthesized from a critical point of view.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics