Hereke Kaiser II. Wilhelm Köşkü’nün Eskizlerle Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 21:23:59.0
Language : Türkçe
Konu : İç Mimarlık
Number of pages: 540-554
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kaiser II. Wilhelm Köşkü, 1898 yılında Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm’in Hereke’yi ziyareti için yapılmıştır. Köşk, o dönem Hereke Halı Fabrikası sınırları içinde bulunmaktaydı. Fabrikayı ziyaret eden ziyaretçilerin güzel bir mekanda ağırlanması uygun görülmüş ve köşk bugünkü konumuna inşa edilmiştir. Yıldız Sarayı’nda köşkün parçaları üretilip deniz yoluyla Hereke’ye getirilmiş ve bir gecede çivi kullanılmadan inşa edilmiştir. Kaiser II. Wilhelm Köşkü, bu özelliği ile “Çivisiz Köşk” olarak da anılmaktadır. Köşk, o dönem İstanbul kıyılarında bulunan yalı kavramı ile teknik ve tasarım olarak benzerlikler taşımaktadır. Yalı tasarımları eklektik olup Türk evlerinden de izler taşımaktadır. Bu sebeple köşk ve müştemilat tasarımında Türk evinde kullanılan cumba, giyotin pencere oranı gibi özellikler benzerlik göstermektedir. Köşk, eklektik sayılabilecek bir üslup ile tasarlanmıştır. Köşk de bulunan kurşun kubbeler oryantalizmden izler taşımaktadır. Köşk, sadece yapım tekniklerinin benzerliği ile değil, cephe tasarım dili ve konumlandırılması sebebi ile dönem yalılarıyla benzerlik taşımaktadır. Cephe anlamında göze çarpan en büyük benzerlik yalı baskısı geçme yöntemi kullanılması ve beyaz yağlı boya ile boyanmış olmasıdır. Köşkün iç mekanında fabrikada üretilmiş dokuma kumaşlar kullanılmıştır. Altın varaklı desenler köşkte duvarlar ve mobilyalarda sıkça kullanılmıştır. Köşkün iç mekanında genel anlamda gösterişli bir hava hakimdir.  Çalışmada köşkün, dönemin yalıları ile benzerlik ve farklılıkları üzerinden irdeleme yapılmış ve eskiz çizimleri ile yapılan incelemeler betimlenmiştir.

Keywords

Abstract

Kaiser II. Wilhelm Mansion was built in 1898 by the German Emperor Kaiser II. It was built for Wilhelm's visit to Hereke. The mansion was located within the borders of Hereke Carpet Factory at that time. It was deemed appropriate to host the visitors visiting the factory in a beautiful place and the mansion was built in its present location. Parts of the mansion were produced in Yıldız Palace and brought to Hereke by sea, and it was built overnight without using nails. Kaiser II. With this feature, Wilhelm Mansion is also known as the "Nailless Mansion". The mansion bears similarities in technical and design with the mansion concept on the shores of Istanbul at that time. The mansion designs are eclectic and bear traces of Turkish houses. For this reason, features such as the bay window and guillotine window ratio used in the Turkish house are similar in the design of the mansion and outbuildings. The mansion was designed in an eclectic style. The lead domes in the pavilion bear traces of orientalism. The mansion is similar to the mansions of the period, not only because of the similarity of construction techniques, but also because of the facade design language and positioning. The most striking similarity in terms of façade is the use of the mansion printing method and the fact that it is painted with white oil paint. In the interior of the mansion, woven fabrics produced in the factory were used. Gold leaf patterns were frequently used on the walls and furniture in the mansion. The interior of the mansion generally has an ostentatious atmosphere. In the study, the similarities and differences of the mansion with the mansions of the period were examined and the examinations made with sketch drawings were described.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics