M. Orkun Müftüoğlu’nun Resimlerinde İnsan-Doğa İlişkisi Üzerine

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 163-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz Türk resim sanatında etkinlik gösteren sanatçılardan M. Orkun Müftüoğlu, doğa ve insan ilişkisinden yola çıkarak resimlerinin temalarını oluşturmaktadır. Müftüoğlu, sanatçıların geçmişten bugüne yaptığı üzere doğaya olan ilgisini, yeni bir bakış açısıyla ele almaktadır. Bu araştırmada M. Orkun Müftüoğlu’nun doğa ve insan ilişkisini nasıl ele aldığı ve bu konuyu aktarırken resimlerinde elde ettiği çözümlemeler üzerinde durulmaktadır. Sanatçının resimlerinde ana tema olan doğa ve insanın farklı anlatımları açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla sanatçının bu konuyu ele alan resimleri incelenmiş ve hakkında yazılanlara değinilmiştir. Ayrıca sanatçının 2015 yılında gerçekleştirdiği ‘Echo’ adlı sergi, doğa ve insanın çok farklı anlatımlarına odaklanması ve sanatçının resimlerinde yeni bir anlatım dilinin gelişmekte olduğunu göstermesi sebebiyle ayrı bir başlıkta ele alınmıştır. Sanatçının ana teması olan doğa ve insan ilişkisinin anlatımında ortaya koyduğu özgün yaklaşım, onun Türk resim sanatındaki etki alanını da göstermesi açısından önemlidir. Bu yönüyle araştırmanın literatüre katkısı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

M. Orkun Müftüoğlu, one of the artists active in today's Turkish painting art, creates the themes of his paintings based on the relationship between nature and human. Müftüoğlu deals with the interest of the artists in nature from a new perspective, as they have done from past to present. In this research, it is focused on how M. Orkun Müftüoğlu handled the relationship between nature and human and the analyzes he obtained in his paintings while conveying this subject. The different expressions of nature and human, which are the main themes in the paintings of the artist, have been tried to be explained. For this purpose, the artist's paintings dealing with this subject were examined and the things written about him were mentioned. In addition, the exhibition titled 'Echo', held by the artist in 2015, has been discussed under a separate title since it focuses on very different expressions of nature and human beings and shows that a new language of expression is developing in the artist's paintings. The original approach of the artist in the expression of the relationship between nature and human, which is the main theme, is important in terms of showing his influence in Turkish painting. In this respect, it is thought that the research will contribute to the literature.

Keywords