Tillie Olsen ve Füruzan Öykülerinde Anne-Kız İlişkisi

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 21:25:04.0
Language : Türkçe
Konu : Karşılaştırmalı Edebiyat
Number of pages: 262-279
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Annelik kültürel bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Modern sosyolojiye göre annelik çocuk yetiştirme ve anne olma ile ilişikli sosyal yapılar, deneyimler ve beklentiler bütünüdür. Anne ve çocuk arasındaki ilişkinin boyutları düşünüldüğünde annenin bireyin kişilik gelişiminde ve yaşamının şekillenmesinde ne denli önemli bir konuma sahip olduğu anlaşılmaktadır. Anneler ve çocukları arasındaki ilişki edebiyat eserlerine yansımakta, özellikle anneler ve kızları arasındaki ilişkinin edebiyattaki görünümleri feminist edebiyat eleştirisinin araştırma konularından birini oluşturmaktadır. Türk edebiyatında öykücülüğü ile öne çıkan Füruzan’ın, anne kız ilişkisini yoğunlukla işlediği görülür. Amerikalı yazar Tillie Olsen benzer şekilde kadınların toplumdaki yerini sorgulayan öyküler yazmıştır. İncelenen öykülerden, yazarları Olsen ve Füruzan’ın toplumsal sorunlara ve bu sorunların kadınların yaşantısına etkisine benzer bir bakış açısıyla yaklaştıkları anlaşılmaktadır. Yazarların, anne-kız ilişkisine yaklaşımlarının kendi yaşamlarından ve dünya görüşlerinden izler taşıdığı görülmektedir. Her iki yazar da anneler ve kızları arasındaki ilişkiyi ele alırken gerçekçi bir bakış açısı benimseyerek kişiler arasındaki durumları toplumsal ve ekonomik olaylarla ilişkilendirmektedir. Bu çalışmanın amacı Tillie Olsen’ın “I Stand Here Ironing” (Burada Ütü Yapıyorum) ve Füruzan’ın “Kuşatma” adlı öykülerinde yer alan anne-kız ilişkisini feminist eleştiri yöntemiyle karşılaştırmaktır. Adı geçen öykülerde anneler ve kızları arasındaki ilişkiler karşılaştırmalı edebiyat bağlamında feminist eleştiri yöntemi ile ele alınacak, bu ilişkiler arasındaki benzerlik ve farklılıkları doğuran toplumsal etmenler ortaya konmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Motherhood is defined as a cultural concept. According to modern sociology, motherhood is the whole of social structures, experiences and expectations related to childrearing and motherhood. Considering the dimensions of the relationship between mother and child, it can be understood how important the mother is in the development of an individual’s personality and the shaping of his/her life. The relationship between mothers and their children is reflected in literary works. The appearance of the relationship between mothers and their daughters in literature is one of the prominent research topics of feminist literary criticism. It is seen that Füruzan, who stands out with her storytelling in Turkish literature, intensively deals with the mother-daughter relationship. American writer Tillie Olsen similarly has stories questioning the place of women in society. Olsen and Füruzan approached social problems and the effects of these problems on women’s lives with a similar perspective. It is seen that the authors’ approaches to the mother-daughter relationship bear traces of their own lives and worldviews. Both authors adopt a realistic point of view while addressing the relationship between mothers and their daughters, and relate situations between people with social and economic events. The aim of this study is to compare the mother-daughter relationship in Tillie Olsen’s “I Stand Here Ironing” and Füruzan’s “Kuşatma” with the method of feminist criticism. The relations between mothers and daughters in the aforementioned stories will be discussed with the method of feminist criticism in the context of comparative literature, and the social factors that create the similarities and differences between these relations will be tried to be revealed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics